Zondagsfeest

Samen ons geloof beleven en vieren

Samenkomst ´Het Zondagsfeest´

Op zondag, samen, het geloof vieren, dat beleven wij als een feest! Iedereen is daarbij van harte welkom en wordt warm onthaald. Onze Zondagsfeesten zijn zowel opgewekt als ingetogen; ze hebben diepgang maar er wordt ook uitbundig gelachen. Ook wordt er veel gezongen en muziek gemaakt. En altijd wordt er nagedacht, gedeeld en gereflecteerd over hoe het woord van God mensen in beweging zet.

Het Zondagsfeest begint om 10.30 uur in ons gebouw De Ontmoeting, aan de Weeshuislaan 30 in Zeist en staat onder leiding van de Commissioners Krommenhoek. Voor de vroegkomers staat vanaf half tien al koffie en thee klaar en na afloop is er weer koffie!