Pastorale ondersteuning

Een tiental geselecteerde leden van onze Leger des Heils-geloofsgemeenschap heeft als taak pastorale ondersteuning te verlenen. Dit gebeurt voornamelijk in de vorm van huisbezoek, met gezelligheid als basis, maar er is natuurlijk ook ruimte voor serieuze onderwerpen en het delen van geloofservaringen. De gesprekken vinden plaats in vertrouwelijkheid.

Deze leden proberen vanuit Gods woord te doen wat er in Mattheüs 25 vers 48 staat: Wat u aan de minste van mijn broeders hebt gedaan, dat hebt u aan Mij gedaan. (N.B.G.) Elke keer dat jullie niets deden voor één van de gelovigen die hier naast mij staan, deed je niets voor Mij. (Bijbel in gewone taal)

Contactpersoon voor de pastorale ondersteuning is zr. Dicky Hermans Email: dicky.hermans@outlook.com