Over ons korps

Korps Zeist wil een dynamische, warme en open geloofsgemeenschap zijn waar jong en oud zich thuis voelt, waar het evangelie van Jezus Christus centraal staat in de verkondiging en in de omgang met elkaar en waar naastenliefde ook wordt waargemaakt door dienstverlening. Korps Zeist staat vanaf 7 augustus 2016 onder leiding van de commissioners Dick en Vibeke Krommenhoek
image

Omgaan met elkaar: een weg die we willen gaan. We leven in een leuk land. Een beetje vlak, maar zeker niet saai. Een land waar mensen graag goed met elkaar omgaan, hoe verschillend ze ook zijn. Toch zien we het ook vaak misgaan, leeft iedereen voor zichzelf, houden we geen rekening met elkaar en iemand aanspreken op zijn gedrag wordt niet geaccepteerd. Wij geloven dat we kunnen leren van de Bijbel, een boek vol actuele waarheden, richtinggevend en vol nuances over hoe we met elkaar kunnen omgaan. Wij gaan het gesprek over normen en waarden graag aan. Over het hoe en waarom praten we in de diverse afdelingen, maar ook onze diensten zijn een ontmoetingsplaats voor dat gesprek.