Nooit saai

‘Waar de nood het grootst is, daar is het Leger des Heils’, heeft Winston Churchill gezegd.
Is dat (nog) zo? Als officieren van het Leger des Heils in Zeist stemmen Dick en Vibeke Krommenhoek hiermee volledig in. Van hun 33-jarige Loopbaan als officier hebben zij de laatste 19 jaar in het buitenland gediend. In die jaren hebben zij gewoond in Londen, Parijs, Kopenhagen, Helsinki en Oslo. Daarnaast reisde Dick in opdracht van de generaal van het Leger des Heils in Londen over de hele wereld, van Mali in Afrika tot Nepal in Azië, om in acht verschillende landen, waar het Leger des Heils nog niet aanwezig was, het werk te beginnen. In die periode was Vibeke Krommenhoek verantwoordelijk voor de opstart van het Leger des Heils in Polen. Mede hierdoor is het Leger des Heils vandaag aan de dag aanwezig in 127 landen over de gehele wereld,ook daar waar de nood het grootst is. Sinds augustus 2016 zijn Dick en Vibeke Krommenhoek de officieren voor het plaatselijke Leger des Heils in Zeist. Door de week is het gebouw dagelijks geopend van 10.00 - 16.00 uur voor een praatje, een kopje kopje, een goed gesprek, en indien gewenst ook voor gebed. Op donderdag-ochtend is het spreekuur van de maatschappelijke dienstverlening. De kledingwinkel is geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag. De bejaardenbond op dinsdagmiddag en de vrouwenbond op woensdagavond zijn voor iedereen, die in de betreffende categorie valt, toegankelijk en dus niet alleen voor de eigen leden van het Leger des Heils. Door de week is er ook bidstond en Bijbelstudie. De zondag-ochtenddienst vormt het fundament en de inspiratiebron voor al het vrijwilligerswerk dat door de week door de bijna honderd vrijwilligers wordt gerealiseerd. Geïnspireerd door Gods Woord proberen de mensen van het Leger des Heils in Zeist de nood te lenigen. Dick Krommenhoek, die een conservatoriumopleiding in koor- en orkestdirectie heeft genoten, voelt zich gedreven om door middel van muziek het Koninkrijk Gods te verbreiden.