Bidstonden

Onze geloofsgemeenschap heeft twee wekelijkse bidstonden:
1. Voorafgaand aan de dienst op zondag van 10.00 tot 10.15 uur
2. Iedere woensdag van 10.00 tot 10.30 uur

Iedereen is welkom om aan deze bidstonden deel te nemen.