Korte overdenking

"Wees mij genadig, o God naar uw goedertierenheid (Psalm 51:3,4)

Dag broeders en zusters, Nog even en dan is het alweer Goede vrijdag en Pasen. Het feest van verzoening. Deze periode staan wij stil bij wat Jezus voor ons heeft gedaan. De straf die wij eigenlijk verdienen voor onze zonden heeft Jezus op Zich willen nemen. Hij is voor ons aan het kruis gestorven. Gelukkig is Hij ook weer opgestaan uit de dood! God heeft altijd het laatste woord! Gelukkig maar. Vaak word er gezegd dat Jezus voor iedereen is gekomen, maar is dit juist? In Marcus 2:17 lezen wij dat Jezus is gekomen voor mensen die weten dat ze zonde doen en ook doorhebben dat zij vergeving nodig hebben. Daarom zegt Hij dan ook: ‘Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen maar zondaren’. Als korps genoten mogen wij eropuit gaan om mensen te vertellen van de liefde van God. Ondanks de zondige toestand waarin de mens verkeert heeft Jezus ons lief. Door onze zonden te belijden en vergeving te vragen vergeeft Hij ons. Dit is nodig om hemelse blijdschap te ontvangen. Opnieuw-geboren wordt dit ook wel genoemd. Zo worden wij door Jezus rechtvaardig gemaakt. Wedergeboorte is een geestelijke geboorte door de kracht van Gods Geest. God schenkt de mens een nieuw hart en een nieuwe geest. Wilt u dit ook? Gaat u dan maar naar Hem toe en zegt: ‘Wees mij genadig, o God naar uw goedertierenheid, delg mijn overtredingen uit naar uw grote barmhartigheid; was mij geheel van mijn zonden (Psalm 51”3,4). Luit. Daniel Bastiaan