Welkom bij Leger des Heils korps Zaandam!

Korps Zaandam is een kleine christelijke geloofsgemeenschap gedreven door de liefde van Jezus Christus. Korps Zaandam begon zijn werk hier in de stad op 20 juli 1889. In de loop der jaren zijn er heel wat heilsoldaten, adherenten, vrijwilligers en officieren geweest die vanuit hun geloof het evangelie van Jezus Christus hebben uitgedragen.

Pasen 2020

image