Vrijwilliger

Korps Winschoten bestaat uit allerlei verschillende mensen. Heilssoldaten, leden, bezoekers van onze activiteiten... en een groot aantal vrijwilligers.
Zonder vrijwilligers kunnen we niet alle activiteiten doen.
Onze kledingwinkel, de koffie-inloop draaien geheel op de inzet van vrijwilligers. De medewerkers van het project Schuldhulppreventie, de schoonmaak en het onderhoud van ons prachtige korpsgebouw steunen op mensen, die deze werkzaamheden in vrije tijd verrichten.
Wilt u het werk van korps Winschoten ondersteunen?
Vrijwilligers zijn welkom voor verschillende activiteiten.
Kom eens langs of neem contact op met de korpsofficier, dan bespreken we met u waar uw voorkeuren naar uitgaan.
Aan de orde komt dan wat u voor ons en wij voor u kunnen betekenen!
Alle gelden binnen het Leger des Heils moeten zoveel mogelijk ten goede komen aan de hulpverlening aan mensen.
Wij kunnen daarom geen reiskosten aan vrijwilligers vergoeden.


Voor meer info: neem contact met ons op