Samenkomst (eredienst)

Met onze samenkomst vieren we de zondag, de dag van de Heer.
Wij zingen God onze lofprijzing toe;
wij brengen in gebed alles voor Hem, waar wij dankbaar voor zijn en waar we ons zorgen om maken –
Gods barmhartigheid is groot.
We mogen Zijn Woord horen en overdenken om de kom van onze ziel te laven.
Lezen in de Bijbel is immers ons geestelijk voedsel, opdat wij richting kunnen geven aan onze gedachten.
Zo moge ons doen en laten door Gods Geest geïnspireerd worden.

Na afloop van de eredienst is er gelegenheid om samen koffie te drinken en na te praten.
Iedereen van harte welkom in de kerkzaal.

DagTijd
Zondag10:00