WIJ STAAN VOOR...

Hulp verlenen en mensen vertellen van Gods liefde! Dat is het doel van het Leger des Heils. Ieder mens heeft recht op een eerlijke kans. Het Leger des Heils wil iedereen die kans geven. Daarom komen we op voor mensen die geen helper hebben. Wij willen iedereen -ongeacht afkomst, religie of wat dan ook- graag helpen, bijstaan of begeleiden. Als je onze hulp nodig hebt, zijn wij er voor je. Wie je ook bent. Daarom is iedereen welkom en staat voor iedereen de deur open, ook in Winschoten.


BIJ ONS KORPS.
Elke middag van maandag t/m vrijdag tussen 1 en 3 uur (behalve de woensdag) zijn diverse vrijwilligers in ons korpsgebouw actief om er voor te zorgen, dat wie ook maar binnen wil komen welkom geheten kan worden bij het drinken van een kop verse koffie of thee. Overigens dinsdag- en donderdagmorgen is deze koffie-inloop ook geopend van 9 uur tot half 12. Altijd in combinatie met de kledingwinkel.
Voor de een telt misschien een behoefte aan wat gezelligheid en contact bij het koffiedrinken; voor de ander is een gesprek belangrijk over wat hem of haar bezig houdt in het leven, soms worden mensen in beslag genomen door zorgen en verdriet die hen te neer drukken en die het leven zo donker maken.
U bent hartelijk welkom.


PASTORALE WACHT

Als u in dringende gevallen (situaties van ziekte of overlijden) bijstand en pastorale begeleiding nodig heeft, zijn Peter en Bineke Berkenbosch bereikbaar als korpsofficier.
Het beste kunt u het telefoonnummer van het korpsgebouw bellen. Als er niemand aanwezig is, spreekt u dan alstublieft het antwoordapparaat in. De aux. kapiteins luisteren dit zeer regelmatig af.
Tel.: 0597-416650
Zijn zij afwezig dan neemt in eerste instantie de korps sergeant-majoor Luppo Smook de pastorale wacht waar.


HELPT U ONS .... ?

U kunt ons helpen door een gift over te maken op: Rabobank-rekeningnr. NL92 RABO 0142 4382 43

Of meldt u aan als vrijwilliger.


Wie zijn we?

ACTUEEL

SAMENKOMSTEN (EREDIENST)

We houden samenkomsten op de zondagen om 10.00 uur.
U bent van harte uitgenodigd bij deze samenkomsten en welkom als wij ons geloof vieren op de zondagmorgen.Zondag 24 februari -
Voorganger: aux. kapt. Peter Berkenbosch

Zondag 3 maart -
Voorganger: aux. kapt. Bineke Berkenbosch

Zondag 10 maart - Eerste zondag vd Lijdenstijd
Voorganger: envoy Jurjen Sietsema

Zondag 17 maart -
Voorganger: envoy Luppo Smook

Zondag 24 maart -
Voorganger: aux. kapt Peter Berkenbosch

Zondag 31 maart -
Voorganger: aux. kapt. Bineke Berkenbosch

Zondag 7 april -
Voorganger: envoy Johanna Hoiting


Zondag 14 april - Zondag van de Palmen
Voorganger: majoor Richard de VreeZes maart is het Aswoensdag, het begin van de Lijdenstijd.
Dan begint de voorbereidingstijd van de Stille Week en Pasen, waarin wij de grootste geheimen van ons geloof herdenken en vieren: kruisdood en verrijzenis van de Heer Jezus.
Op Aswoensdag is er een avondgebed om 19.00 uur in de Grote Kerk, Marktplein, onder leiding van ds. Bert v.d. Woude.
DIGITAAL BOEKJE LEGER DES HEILS-SYMBOLEN

Majoor Tineke van Huffelen en Onno Weinberg hebben een digitaal boekje geschreven over symbolen, vormen en gebruiken van het Leger des Heils.
Waarom is ons kerkgenootschap georganiseerd met officieren en heilssoldaten, wat betekent de vlag, wat gebeurd er als een uitvaart met korpseer plaats heeft? Dat zijn o.a. de onderwerpen.
Deze worden met de Bijbel verbonden en met overdenkingen toegelicht.
De titel van het boek is EER AAN GOD. Dat is immers de betekenis van het saluut dat een heilssoldaat geef: glorie aan de Allerhoogste.

Het boekje wordt gratis verspreid onder de mensen van ons korps. Mocht daarbij iets fout gaan of wilt u van buiten het korps het boekje graag ontvangen, mailt u dan alstublieft naar de communicatiemedewerker.
(onno.weinberg@gmail.com)
De verspreding start op maandag 4 maart a.s.ONS FACEBOOK

Volgt u onze Facebook ook? Hier leest u de meest actuele informatie en verdiepingsartikelen.
Op dinsdag de rubriek "Licht op de samenkomst" over de viering van de zondag.
Op zaterdag "De zondag wordt ingeluid" met de komende tijd een aantal gedichten, gebeden of andere mooie teksten over ons geloof.
Op zondagmorgen is er dan nog een item met korte mededelingen "Na de zegen"DE KORPSBRIEF

De volgende korpsbrief verschijnt rond 1 maart.
Het wordt een korpsbrief met "paarse" kleuren, want het centrale thema is de Lijdenstijd 2019.


BREISTERRENDAG

Bent u creatief? Haakt of breit u graag? En u vindt het gezellig om dit in groepsverband te doen? Kom dan naar onze landelijke breisterrendag op woensdag 20 maart in ons gebouw in Winschoten.
Neem voor de workshops de breinaalden 4 t/m 8 mee of de haaknaalden 4 & 5. We vragen € 2,- voor de onkosten, maar de wol verzorgen wij. Je wordt om 10.00 uur verwacht en we sluiten rond 15.00 uur. Voor eten en drinken wordt gezorgd. Je kunt je aanmelden via ons of www.legerdesheils.nl/breisterren Mocht u hulp nodig hebben met inschrijven of vragen hebben, dan kunt u mailen naar breisterren@legerdesheils.nl of bellen naar 036 5398 158.


Weekagenda

MEDITATIEF MOMENT

(Foto van God)

‘Wie het ook probeert… Een foto maken van God lukt geen mens. Of toch wel?
Wij zouden ons graag een beeld vormen van de hemelse Vader. In een leerboekje over het geloof werd de vraag gesteld, of wij God kunnen zien? Het antwoord leerden kinderen van buiten: “Nee, want God heeft geen lichaam.”
Soms werd er met een knipoog op de vraag geantwoord: ‘Wij kunnen God niet zien, want Hij heeft geen licht aan.’ Dit antwoord wordt van grapje tot waarheid, als we het leggen op het Evangelie.

Leggen we onze Bijbel bij Matteüs 25? Betrekken wij deze tekst eens op onze Vader en stellen we enkele vragen.
Heeft God wel eens honger en kunnen wij Hem te eten geven?
Heeft God wel eens dorst en kunnen wij Hem te drinken geven?
Is God soms een vreemdeling en kunnen wij Hem een thuis bieden?
Is God ooit naakt en kunnen wij Hem kleden?
Is God wel eens ziek en kunnen wij dan bij Hem op bezoek?
Zit God wel eens in de gevangenis en kunnen wij Hem bevrijding aanzeggen?
Elke vraag kan worden beantwoord met een volmondig JA.

Een foto maken van God lukt geen mens. Of toch wel? Want onze Heer Jezus van Nazareth heeft ons geleerd, dat wij in het aangezicht van de hongerige, dorstige, naakte, zieke of gevangen medemens kunnen zien wie God is.
We mogen het van buiten leren en zo God kunnen voeden, en drinken geven. En kleden, bezoeken… bevrijding brengen.
Een foto maken van God lukt geen mens. Of toch wel?
Er staat geschreven- Jezus sprak:
“Zoveel ge gedaan hebt aan één van dezen, Mijn geringste broeders en zusters, hebt ge Mij gedaan!”
Een foto maken van God lukt geen mens. Of toch wel?
Wanneer wij onze naaste in nood voeden, kleden, bezoeken bij ziekte en in gevangenschap, vindt er niet al een ontmoeting plaats van mens tot mens.
Juist dan is er ook de ontmoeting met God.
Wie dan onze naaste aankijkt, ziet het aangezicht van onze hemelse Vader.

(O.W.)meer weten over vrijwilliger zijn

UW AANDACHT GRAAG VOOR...

OPENINGSTIJDEN KLEDINGWINKEL / KOFFIE-INLOOP

Op maandag t/m vrijdag (beh. woensdag) van 13.00 uur tot 15.00 uur

dinsdag en donderdag van 09.00 uur tot 11.30 uur.


KINDERKOOKCAFÉ

Elke eerste maandag van de maand
15.45-17.15 uur
Elk kind is welkom mee te komen doen met deze toffe kookclub.
Kosten: € 1,00

CREA-MORGEN

Elke eerste woensdag van elke maand
10.00 - 11.30 uur
Graag elke keer apart opgeven bij de kapiteine.
Kosten: € 2,50


GEBEDSBIJEENKOMST

Maandag 18 maart 2019 - 19.30 uur
We bidden voor Winschoten en omgeving in de Baptistengemeente, Azaleastraat


SOEPMAALTIJD

Samen met het IKEP serveren wij een gratis soepmaaltijd voor werkelijk iedereen die gezellig samen wil eten in ons korpsgebouw.
Hartelijk welkom vrijdag 22 februari en 29 maart 2019 om 17.00 uurLEGER DES HEILS

'n Heilsoldaat van dit Leger:
Integer
Hij (s) preekt Zijn Woord
in Oost en Noord
is voor velen
Troost
Hij helpt
in Zuid en West
is
Rentmeester
op zijn best!


Meer over kleding