WIJ STAAN VOOR...

Hulp verlenen en mensen vertellen van Gods liefde! Dat is het doel van het Leger des Heils. Ieder mens heeft recht op een eerlijke kans. Het Leger des Heils wil iedereen die kans geven. Daarom komen we op voor mensen die geen helper hebben. Wij willen iedereen -ongeacht afkomst, religie of wat dan ook- graag helpen, bijstaan of begeleiden. Als je onze hulp nodig hebt, zijn wij er voor je. Wie je ook bent. Daarom is iedereen welkom en staat voor iedereen de deur open, ook in Winschoten.


BIJ ONS KORPS.
Elke middag van maandag t/m vrijdag tussen 1 en 3 uur (behalve de woensdag) zijn diverse vrijwilligers in ons korpsgebouw actief om er voor te zorgen, dat wie ook maar binnen wil komen welkom geheten kan worden bij het drinken van een kop verse koffie of thee. Overigens dinsdag- en donderdagmorgen is deze koffie-inloop ook geopend van 9 uur tot half 12. Altijd in combinatie met de kledingwinkel.
Voor de een telt misschien een behoefte aan wat gezelligheid en contact bij het koffiedrinken; voor de ander is een gesprek belangrijk over wat hem of haar bezig houdt in het leven, soms worden mensen in beslag genomen door zorgen en verdriet die hen te neer drukken en die het leven zo donker maken.
U bent hartelijk welkom.


PASTORALE WACHT

Als u in dringende gevallen (situaties van ziekte of overlijden) bijstand en pastorale begeleiding nodig heeft, zijn Peter en Bineke Berkenbosch bereikbaar als korpsofficier.
Het beste kunt u het telefoonnummer van het korpsgebouw bellen. Als er niemand aanwezig is, spreekt u dan alstublieft het antwoordapparaat in. De aux. kapiteins luisteren dit zeer regelmatig af.
Tel.: 0597-416650
Zijn zij afwezig dan neemt in eerste instantie de korps sergeant-majoor Luppo Smook de pastorale wacht waar.


HELPT U ONS .... ?

U kunt ons helpen door een gift over te maken op: Rabobank-rekeningnr. NL92 RABO 0142 4382 43

Of meldt u aan als vrijwilliger.


Wie zijn we?

ACTUEEL

SAMENKOMSTEN (EREDIENST)

We houden samenkomsten op de zondagen om 10.00 uur.
U bent van harte uitgenodigd bij deze samenkomsten en welkom als wij ons geloof vieren op de zondagmorgen.


Voorgangers:

*
zo. 24 nov. - Herdenkingsplechtigheid Eeuwigheidszondag olv.
aux. kapt. Bineke Berkenbosch
*
zo. 1 dec. - 1ste Adventszondag olv.
aux. kapt. Peter Berkenbosch
*
zo. 8 dec. - 2de Adventszondag olv.
envoy Jurjen Sietsema
(Deze viering is in de VEG-kerk om 9.30 uur)
*
zo. 15 dec. - 3de Adventszondag olv.
majoor Richard de Vree, veldsecretaris van het Leger des Heils Nederland
*
zo. 22 dec. - 4de Adventszondag olv.
aux. kapt. Bineke Berkenbosch
*
di. 24 dec. - KERSTNACHTDIENST
m.m.v. Band Seven en de kapiteine
*
wo. 25 dec. - KERST INN VIERING
met de kapiteins om 17.00 uur
*
do. 26 dec. - Geen samenkomst

*
zo. 29 dec. - Samenkomst rond de jaarwisseling olv.
aux. kapt. Peter Berkenbosch
*
zo. 5 jan. - Samenkomst rond het feest Driekoningen olv.
aux. kapts. BerkenboschGOD VAN ISRAËL, GOD VAN JEZUS

Dat is de titel van een nieuw digitaal boekje van Onno en Tineke.
De communicatiemedewerker en de majoor hebben weer samen gewerkt aan een serie gedachten over belangrijke Bijbelfragmenten uit de Thora.
In woord en illustratie nemen zij u mee naar de bronnen van het christendom, die te vinden zijn in het geloof van onze joodse broeders en zusters.

Het boek wordt u op aanvraag gratis gestuurd.
Mailt u daarvoor alstublieft naar:
onno.weinberg@gmail.com

De schrijvers vinden het fijn als u een financiële gift wil overschrijven naar Leger des Heils Korps Winschoten.

Rabobank-rekeningnr. NL92 RABO 0142 4382 43ONS FACEBOOK

Volgt u onze Facebook ook? Hier leest u de meest actuele informatie en verdiepingsartikelen.
Op dinsdag de rubriek "Licht op de samenkomst" over de viering van de zondag.
Op zaterdag "De zondag wordt ingeluid" met de komende tijd een aantal gedichten, gebeden of andere mooie teksten over ons geloof.
Op zondagmorgen is er dan nog een item met korte mededelingen "Na de zegen"DE KERSTBRIEF

De achtste korpsbrief van 2019 verschijnt op 30 november
Deze editie is een kerstboekje in het klein.
Een bijzondere gast schrijft in deze kerstbrief de Pastor(pr)aat: majoor Mieke Kuijpers.
Ook vindt u achtergrondinformatie over de Advent en het Kerstfeest.
De kerstbrief is rijk geïllustreerd.
Weekagenda

FINANCIEEL MOMENT

NATIONALE COLLECTE LEGER DES HEILS

Van 25 tot en met 30 november wordt ook in Oost-Groningen weer gecollecteerd voor het Leger des Heils Korps Winschoten.
Vrijwilligers in Winschoten, Stadskanaal en Veendam, in de beide Pekela’s en zoveel dorpen er om heen, nemen de stap met hun collectebus deur langs deur te gaan en geven zo vorm aan het gevoel van verantwoordelijk zijn voor onze naasten in nood.
Uit de collecteopbrengst bekostigt Korps Winschoten de maatschappelijke hulp die zij verleent in onze streek.


Want ook in Oost-Groningen hebben sommigen te weinig eten; hebben diverse mensen te weinig inkomen om rond te komen. Er zijn mensen dakloos. Velen zijn eenzaam.
Korps Winschoten gaat naast de mede-mens in nood staan met:
- voedselvoorziening
- tweede kans kleding
- hulp bij financiële problemen
- een hand op de schouder
- een luisterend oor


“Doen wat we geloven”, het dienstverlenend werk van majoor Alida Bosshardt voortzetten wordt mogelijk via een mooie opbrengst tijdens de jaarlijkse collecteweek voor het Leger des Heils.
Onze collectanten en gulle gevers ondersteunen het werk van heilssoldaten en vrijwilligers – samen reiken zij de hand naar ieder die om welke reden dan ook behoefte heeft aan een maatje die naast je gaat staan in welke omstandigheden je ook verkeert als mens.
Daarvoor staan de deuren van ons korpsgebouw letterlijk vaak open in de week. Welkom is ieder, wie hij of zij ook is. Welkom voor ontmoeting bij koffie, welkom om je te uiten over zorgen en verdriet, welkom om samen te zoeken naar oplossingen (kleiner of groter), die weer wat licht kunnen brengen in het dagelijks leven dat soms zo in het donker kan verlopen.


“Jij bent welkom, lieve mens, wat ook je ervaringen in het leven zijn, wie je ook bent”, dat is de boodschap van Christus, die het Korps Winschoten sinds 1888 inspireert. Het 130-jarig bestaan hebben wij gevierd.
Het is geen moment om onze lauweren te gaan rusten.
Want er is veel, soms verborgen, leed in onze samenleving.
De collecte wordt georganiseerd om voortzetting en misschien uitbreiding van alle hulpverlenende activiteiten van ons Leger des Heils te realiseren.
Immers…ER SCHUILT EEN MAJOOR IN ONS ALLEMAAL.

Onze collectanten kunnen zich legitimeren, als zij met hun rode collectebussen, langs de deuren trekken. Helaas komt het voor dat mensen met groene bussen bij huizen aanbellen. Wilt u het korps Winschoten onmiddellijk laten weten als u dit opmerkt? Wij overleggen dan met de politie, die bevoegd is uit te zoeken of er sprake is van onbevoegd collecteren in welke vorm dan ook.
U kunt zo nodig bellen met kapitein Bineke Berkenbosch (06-10188997) of Gea Wildeman (06-42461108)


Onno Weinberg
(voorzitter collecteteam Z.O. Groningen)
meer weten over vrijwilliger zijn

UW AANDACHT GRAAG VOOR...

OPENINGSTIJDEN KLEDINGWINKEL / KOFFIE-INLOOP

Op maandag t/m vrijdag (beh. woensdag) van 13.00 uur tot 15.00 uur

dinsdag en donderdag van 09.00 uur tot 11.30 uur.KINDERKOOKCAFÉ

Elke eerste maandag van de maand
15.45-17.15 uur
Elk kind is welkom mee te komen doen met deze toffe kookclub.
Kosten: € 1,00

CREA-MORGEN

Elke eerste woensdag van elke maand
10.00 - 11.30 uur
Graag elke keer apart opgeven bij de kapiteine.
Kosten: € 2,50
EEUWIGHEIDSZONDAG

Waar je ook heen gaat,
Hij is daar.
Wat je ook voelt, Hij is daar.
Wanneer je wankelt, Hij is daar.
God waakt over je.
Hij alleen weet het hoe en waarom.
God zal nooit toestaan,
dat de pijn boven je uitgroeit.
Vertrouw Hem.
Hij is daar, altijd.


Meer over kleding