WIJ STAAN VOOR...

Hulp verlenen en mensen vertellen van Gods liefde! Dat is het doel van het Leger des Heils. Ieder mens heeft recht op een eerlijke kans. Het Leger des Heils wil iedereen die kans geven. Daarom komen we op voor mensen die geen helper hebben. Wij willen iedereen -ongeacht afkomst, religie of wat dan ook- graag helpen, bijstaan of begeleiden. Als je onze hulp nodig hebt, zijn wij er voor je. Wie je ook bent. Daarom is iedereen welkom en staat voor iedereen de deur open, ook in Winschoten.


BIJ ONS KORPS.
Elke middag van maandag t/m vrijdag tussen 1 en 3 uur (behalve de woensdag) zijn diverse vrijwilligers in ons korpsgebouw actief om er voor te zorgen, dat wie ook maar binnen wil komen welkom geheten kan worden bij het drinken van een kop verse koffie of thee. Overigens dinsdag- en donderdagmorgen is deze koffie-inloop ook geopend van 9 uur tot half 12. Altijd in combinatie met de kledingwinkel.
Voor de een telt misschien een behoefte aan wat gezelligheid en contact bij het koffiedrinken; voor de ander is een gesprek belangrijk over wat hem of haar bezig houdt in het leven, soms worden mensen in beslag genomen door zorgen en verdriet die hen te neer drukken en die het leven zo donker maken.
U bent hartelijk welkom.


PASTORALE WACHT

Als u in dringende gevallen (situaties van ziekte of overlijden) bijstand en pastorale begeleiding nodig heeft, is kapiteine Bineke Berkenbosch bereikbaar als korpsofficier.
Is zij afwezig dan neemt in eerste instantie de korps sergeant-majoor Luppo Smook de pastorale wacht waar.
De telefoonnummers treft u aan onder "WIE ZIJN WE".


HELPT U ONS .... ?

U kunt ons helpen door een gift over te maken op: Rabobank-rekeningnr. NL92 RABO 0142 4382 43

Of meldt u aan als vrijwilliger.


Wie zijn we?

ACTUEEL

SAMENKOMSTEN (EREDIENST)

We houden samenkomsten op de zondagen om 10.00 uur

15 okt. > majoor F. van der Werf

22 okt. > zr. W. Stuut

29 okt. > aux. kapiteins Berkenbosch

5 nov.. > Plechtige inzegening van Jantien Doornbosch als heilssoldaat olv kapt. Bineke Berkenbosch
U bent van harte uitgenodigd bij deze samenkomsten en welkom als wij ons geloof vieren.INZEGENING

Zr. Jantien Doornbos heeft haar voorbereidingsperiode doorlopen en bijna afgerond. Op 5 november om 10.00 uur wordt zij in een bijzondere samenkomst ingezegend als heilssoldaat. Voorganger in deze eredienst is onze kapiteine. Het is een bijzondere dag voor zr. Doornbos en ons korps. Hartelijk welkom.
In de volgende korpsbrief kunt u een portret met Jantien lezen.BIJZONDERE SAMENKOMSTEN 2017
In de korpsraad is onlangs het liturgisch rooster afgesproken. Tot het eind van het jaar zijn er een aantal bijzondere erediensten.
5 nov. -
Inzegening van Jantien Doornbos als heilssoldaat.
26 nov. -
Herdenking op Eeuwigheidszondag van allen die sinds vorig jaar bevorderd zijn tot heerlijkheid.
3, 10, 17, 24 dec.
om 10 uur een adventssamenkomst
24 dec.
Plechtige Samenkomst in de Kerstnacht om 22.00 uur
25 dec.
Feestelijke familieviering op Kerstmis om 17.00 uur
31 dec.
Samenkomst in het teken van de jaarwisseling

De Winschoter Volkskerstzang wordt in 2017 nieuw leven ingeblazen op 10 december om 19.00 uur in ons korpsgebouw.ONS FACEBOOK

Volgt u onze Facebook ook? Hier leest u de meest actuele informatie en verdiepingsartikelen.
Op donderdag is er de rubriek "Licht op de samenkomst" over de viering van de komende zondag. Op zaterdag "De zondag wordt ingeluid" waarin we deze weken aandacht besteden aan Heilige Groningse Huisjes.


KORPSBRIEF

De korpsbrief voor november verschijnt rond 1 november.
In deze brief ziet u het overzicht van de samenkomsten en de voorgangers omlijst met artikelen die te maken hebben met ons korps en ons geloofsleven. Onderwerpen van de korpsbrief zijn dan Eeuwigheidszondag en onze nieuw heilssoldaat Jantien.Weekagenda

EEN meditatief MOMENT

Als u de kerkzaal van ons korpsgebouw binnenkomt is vooraan wat wij noemen het liturgisch centrum.
Daar is op een bijzondere, verlichtende manier het kruis zichtbaar; De ambo met microfoon voor de voorganger staat achter de heiligingstafel.
Op de tafel hebben de bloemen een plek, die na de samenkomst als speciale groet gebracht worden naar iemand.
De Bijbel is opengeslagen – vaak op een bladzijde uit het boek der Psalmen.
Op zondag brandt ook steevast een grote kaars op de heiligingstafel. Deze kaars verwijst ons naar het Licht.
Was dat niet het eerste woord dat de scheppende God ooit sprak, toen Hij het werk van Zijn hand begon?
Licht… zo noemen we onze Heer Jezus van Nazareth, die in de eerste paasnacht opstond als Eerste uit de dood. Zo heeft Hij waargemaakt dat wij mensen deel krijgen aan het eeuwig leven en worden toegewend naar het Licht, dat Hijzelf is.
Daarom wordt ieder jaar op paasmorgen een nieuwe kaars ontstoken in de paasdienst, nadat op Goede Vrijdag bij de herdenking van de dood des Heren de vlam gedoofd is.
Deze kaars brandt bij iedere samenkomst opdat wij niet vergeten dat het Licht van Christus schijnt voor ons en anderen.
Want het is onze opdracht voor onze medemens in nood een licht te zijn in het donker.COLLECTETEAM

Vanaf september gaat het collecteteam weer volop draaien in de voorbereiding van de landelijke collecte ten behoeve van het Leger des Heils, welke wordt gehouden van 27 november t/m 2 december.
Majoor Bosshardt zette zich met ziel en zaligheid in voor haar medemens. Onbaatzuchtig en liefdevol tot op het bot. Haar jarenlange strijd voor de kwetsbaren in onze samenleving inspireert het Leger des Heils nog steeds om het goede te doen en actief hulp te bieden aan de medemens. Daarvoor hebben we jouw hulp hard nodig. Help mee, word collectant van het Leger des Heils.
De samenleving verandert. We individualiseren, de overheid trekt zich terug, burgers worden steeds meer teruggeworpen op zichzelf. Je moet jezelf kunnen redden. Maar dat lukt niet iedereen, zeker niet in de crisis. Bovendien voelen steeds meer mensen zich eenzaam. 12% van de Nederlanders heeft geen vrienden. En als je dan ziek wordt, je baan verliest of je huur niet meer kunt betalen. Wat dan?
Het Leger des Heils is vaak het laatste vangnet voor mensen in problemen. Dat is belangrijk werk, maar voorkomen is beter dan genezen. Daarom stimuleren we iedereen om samen te werken aan een gezonder sociaal leefklimaat. Het sociaal-maatschappelijke werk van Bij Bosshardt is daar een goed voorbeeld van. De deuren van buurtsteunpunten en korpsgebouwen staan voor iedereen open. Er worden wekelijks inloopochtenden, gezamenlijke maaltijden en andere activiteiten georganiseerd. Voor sommige mensen is het hun enige houvast. “Wat ik daar krijg, sterkt me om verder te gaan in het leven,” getuigt Jacoba.
Voor deze projecten en het ontwikkelen van nieuwe initiatieven krijgt het Leger des Heils geen subsidie. Daarom organiseert het Leger des Heils een deurcollecte onder de noemer ‘Samenleven doe je dus niet alleen’. Help jij ons mee? Geef aan de collectant. meer weten over vrijwilliger zijn

U BENT WELKOM...


VOOR ONTMOETING

Op maandag t/m vrijdag (beh. woensdag) van 13.00 uur tot 15.00 uur
en
dinsdag en donderdag van 09.00 uur tot 11.30 uur.
Overigens kunt u kleding brengen in onze winkel tijdens de openingstijden, maar ook deponeren in onze kledingcontainers bij ons gebouw en aan de Kloosterlaan 19 in Winschoten.


VOOR DE CREA-MORGEN

Op de eerste woensdag van elke maand.
Tijden: 10.00 - 11.30 uur.
Graag elke keer apart opgeven bij kapt. Bineke.
Kosten: € 2,50


VOOR HET MEE-EETPROJECT

Op elke tweede woensdag van de maand.
Tijden: 12.00 - 13.00 uur
Graag elke keer apart opgeven bij de kapitein van ons korps.
Kosten: € 2,50

KINDERKOOKCAFÉ

Op elke eerste maandag van de maand.
Van 15.45 tot 17.15 uur

OM TE "BE-AMEN"

Zegen mij, Heiland, o zegen mij nu.
Als wij bidden, zult U zeeg'nen.
O, zegen mij nu.
(lied 101)

Meer over kleding