WIJ STAAN VOOR...

Hulp verlenen en mensen vertellen van Gods liefde! Dat is het doel van het Leger des Heils. Ieder mens heeft recht op een eerlijke kans. Het Leger des Heils wil iedereen die kans geven. Daarom komen we op voor mensen die geen helper hebben. Wij willen iedereen -ongeacht afkomst, religie of wat dan ook- graag helpen, bijstaan of begeleiden. Als je onze hulp nodig hebt, zijn wij er voor je. Wie je ook bent. Daarom is iedereen welkom en staat voor iedereen de deur open, ook in Winschoten.


BIJ ONS KORPS.
Elke middag van maandag t/m vrijdag tussen 1 en 3 uur (behalve de woensdag) zijn diverse vrijwilligers in ons korpsgebouw actief om er voor te zorgen, dat wie ook maar binnen wil komen welkom geheten kan worden bij het drinken van een kop verse koffie of thee. Overigens dinsdag- en donderdagmorgen is deze koffie-inloop ook geopend van 9 uur tot half 12. Altijd in combinatie met de kledingwinkel.
Voor de een telt misschien een behoefte aan wat gezelligheid en contact bij het koffiedrinken; voor de ander is een gesprek belangrijk over wat hem of haar bezig houdt in het leven, soms worden mensen in beslag genomen door zorgen en verdriet die hen te neer drukken en die het leven zo donker maken.
U bent hartelijk welkom.


PASTORALE WACHT

Als u in dringende gevallen (situaties van ziekte of overlijden) bijstand en pastorale begeleiding nodig heeft, zijn Peter en Bineke Berkenbosch bereikbaar als korpsofficier.
Het beste kunt u het telefoonnummer van het korpsgebouw bellen. Als er niemand aanwezig is, spreekt u dan alstublieft het antwoordapparaat in. De aux. kapiteins luisteren dit zeer regelmatig af.
Tel.: 0597-416650
Zijn zij afwezig dan neemt in eerste instantie de korps sergeant-majoor Luppo Smook de pastorale wacht waar.


HELPT U ONS .... ?

U kunt ons helpen door een gift over te maken op: Rabobank-rekeningnr. NL92 RABO 0142 4382 43

Of meldt u aan als vrijwilliger.


NIEUWJAARSWENS

De kapiteins Berkenbosch en de leden van de korpsraad wensen onze mensen, onze vrijwilligers, de relaties van ons korps, onze mede-christenen van andere kerken... iedereen...
voor het nieuwe jaar 2019 vrede en alle goeds.


Wie zijn we?

ACTUEEL

SAMENKOMSTEN (EREDIENST)

We houden samenkomsten op de zondagen om 10.00 uur.
U bent van harte uitgenodigd bij deze samenkomsten en welkom als wij ons geloof vieren op de zondagmorgen.


Zondag 13 jan. is de eerste zondag na Epifanie. Tot aan de Lijdenstijd, die op 6 maart begint, tellen we de zondag zo in hun naamgeving. De liturgische kleur is groen.


Zondag 20 januari -
Voorganger: envoy Luppo Smook

!!!
Vandaag begint de Gebedsweek voor de Eenheid met een oecumenische dienst, waarin onze kapiteine Bineke Berkenbosch voorgaat.
Deze viering heeft plaats in de St. Vituskerk, Langestraat 77 te Winschoten en begint om 9.30 uur
M.m.v. het St. Vituskoor en Bouko Tiggelaar, orgel.


Zondag 27 januari -
Voorganger: Envoy Jurjen Sietsema

Zondag 3 februari-
Voorgangers: aux. kapt. Berkenbosch

Zondag 10 februari
Voorganger: aux. kapt. Bineke Berkenbosch

Zondag 17 februari -
Voorganger: envoy Johanna Hoiting-Hisken

Zondag 24 februari -
Voorganger: aux. kapt. Peter Berkenbosch

Zondag 3 maart-
Voorganger: aux. kapt. Bineke Berkenbosch
ONS FACEBOOK

Volgt u onze Facebook ook? Hier leest u de meest actuele informatie en verdiepingsartikelen.
Op woensdag de rubriek "Licht op de samenkomst" over de viering van de zondag.
Op zaterdag "De zondag wordt ingeluid" met de komende tijd een aantal gedichten, gebeden of andere mooie teksten over ons geloof.
Op zondagmorgen is er dan nog een item met mededelingen "Na de zegen"DE KORPSBRIEF

De volgende korpsbrief verschijnt in de week voor 20 januari.
Deze gaat over de periode tot aan het begin van de Lijdenstijd op Aswoensdag.
Weekagenda

MEDITATIEF MOMENT (Stilte)

‘s Morgens in alle vroegte begint het al.

De wekker verstoort de stille rust of bij sommigen gaat de eerste trein als een razende voorbij, begint de vroege spits met geraas op gang te komen of komen de papegaai, de duiven en de hond van de buurman tot leven.
Op het werk of in school is het al helemaal niet stil.
Roepende bazen, zware machines en als het al eens stil mocht zijn dan is er altijd radio-3-FM of 538 Q-Music en Sky-Radio.

Is het in Nederland nog wel ergens stil? Zou je op een van de Waddeneilanden bijvoorbeeld de stilte nog kunnen horen?

Elke keer als we samenkomen zijn in de eredienst, proberen we het stil te maken.
Als we aankondigen: Laat ons bidden... wordt het stil. Maken we het stil om ons heen en stil in onszelf, om in de stilte bij jezelf bij elkaar en bij God te kunnen zijn.

In die stilte kunnen we God horen zegt de Bijbel. God is in het suizen van een zachte bries.
Daarom is de stilte in eredienst een gewijde stilte, ieder in zichzelf en toch verbonden met elkaar.
En hoewel thuis de stilte voor sommigen heel eenzaam kan zijn, geeft de stilte in de liturgie een gevoel van saamhorigheid en eenheid.

In de stilte kan God ons horen, maar kunnen wij ook misschien God ontdekken.
In de stilte kunnen we luisteren naar God, die weet wat er in ons omgaat al voor we dat uitgesproken hebben.
R. Schreurs (www.lidwina.nl) meer weten over vrijwilliger zijn

UW AANDACHT GRAAG VOOR...

OPENINGSTIJDEN KLEDINGWINKEL / KOFFIE-INLOOP

Op maandag t/m vrijdag (beh. woensdag) van 13.00 uur tot 15.00 uur

dinsdag en donderdag van 09.00 uur tot 11.30 uur.


KINDERKOOKCAFÉ

Elke eerste maandag van de maand
15.45-17.15 uur
Elk kind is welkom mee te komen doen met deze toffe kookclub.
Kosten: € 1,00

CREA-MORGEN

Elke eerste woensdag van elke maand
10.00 - 11.30 uur
Graag elke keer apart opgeven bij de kapiteine.
Kosten: € 2,50


GEBEDSBIJEENKOMST

Maandag 21 januari 2019 - 19.30 uur
We bidden voor Winschoten en omgeving in het korpsgebouw van Korps Winschoten.


SOEPMAALTIJD

Samen met het IKEP serveren wij een gratis soepmaaltijd voor werkelijk iedereen die gezellig samen wil eten in ons korpsgebouw.
Hartelijk welkom vrijdag 25 januari 2019 om 17.00 uurGEBED DES HEREN

Onze Vader, die in mensen leeft, moge in ons leven.
Uw naam geheiligd worden.
Moge in ons samenzijn Uw rijk zichtbaar worden.
Moge in onze dagelijkse inzet Uw wil geschieden als een teken en een oproep voor mensen op aarde.
Maak ons voor elkaar en voor de wereld tot levengevend brood,
tot krachtig voedsel van vriendschap en vertrouwen, van perspectief en hoop.
Maak ons over fouten en tekorten heen tot mensen van vergeving en vrede, zoals U het bent voor ons.
Maak ons vrij van angst en van alles,
wat denken en doen verlamt.
En laat ons niet verzinken in de bekoring van de middelmatigheid,
maar wees voor ons kracht en uitdaging
om ten volle te leven in eeuwigheid en ook vandaag.
Amen.(Carlos Desoete)


Meer over kleding