WIJ STAAN VOOR...

Hulp verlenen en mensen vertellen van Gods liefde! Dat is het doel van het Leger des Heils. Ieder mens heeft recht op een eerlijke kans. Het Leger des Heils wil iedereen die kans geven. Daarom komen we op voor mensen die geen helper hebben. Wij willen iedereen -ongeacht afkomst, religie of wat dan ook- graag helpen, bijstaan of begeleiden. Als je onze hulp nodig hebt, zijn wij er voor je. Wie je ook bent. Daarom is iedereen welkom en staat voor iedereen de deur open, ook in Winschoten.


BIJ ONS KORPS.
Elke middag van maandag t/m vrijdag tussen 1 en 3 uur (behalve de woensdag) zijn diverse vrijwilligers in ons korpsgebouw actief om er voor te zorgen, dat wie ook maar binnen wil komen welkom geheten kan worden bij het drinken van een kop verse koffie of thee. Overigens dinsdag- en donderdagmorgen is deze koffie-inloop ook geopend van 9 uur tot half 12. Altijd in combinatie met de kledingwinkel.
Voor de een telt misschien een behoefte aan wat gezelligheid en contact bij het koffiedrinken; voor de ander is een gesprek belangrijk over wat hem of haar bezig houdt in het leven, soms worden mensen in beslag genomen door zorgen en verdriet die hen te neer drukken en die het leven zo donker maken.
U bent hartelijk welkom.


PASTORALE WACHT

Als u in dringende gevallen (situaties van ziekte of overlijden) bijstand en pastorale begeleiding nodig heeft, is kapiteine Bineke Berkenbosch bereikbaar als korpsofficier.
Het beste kunt u het telefoonnummer van het korpsgebouw bellen. Als er niemand aanwezig is, spreekt u dan alstublieft het antwoordapparaat in.
Tel.: 0597-416650
Is zij afwezig dan neemt in eerste instantie de korps sergeant-majoor Luppo Smook de pastorale wacht waar.


HELPT U ONS .... ?

U kunt ons helpen door een gift over te maken op: Rabobank-rekeningnr. NL92 RABO 0142 4382 43

Of meldt u aan als vrijwilliger.


Wie zijn we?

ACTUEEL

SAMENKOMSTEN (EREDIENST)

We houden samenkomsten op de zondagen om 10.00 uur.
U bent van harte uitgenodigd bij deze samenkomsten en welkom als wij ons geloof vieren in de Lijdenstijd, voorbereidingsperiode op het Paasfeest, begonnen op Aswoensdag 14 februari.


Zondag 18 maart -
envoy Luppo Smook

Palmzondag 25 maart -
aux. kapt. Peter en Bineke Berkenbosch

Goede Vrijdag 30 maart -
EREDIENST o.l.v. aux. kapt. Bineke Berkenbosch
Plechtige herdenking van het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus.


Paasmorgen 1 april -
EREDIENST o.l.v. kapiteine Bineke Berkenbosch
Plechtige viering van de Opstanding des Heren op het Hoogfeest van Pasen.


Zondag 8 april (2de paaszondag) -
envoy Luppo Smook

Zondag 15 april (3de paaszondag) -
envoy Jurjen Sietsema

Zondag 22 april (4de paaszondag) -
kapt. Peter Berkenbosch

Zondag 29 april (5de paaszondag) -
kapt. Bineke Berkenbosch

Op onze facebook-pagina ziet u daags voor de eredienst de meest actuele informatie in de rubriek "Licht op de samenkomst".


ONS FACEBOOK

Volgt u onze Facebook ook? Hier leest u de meest actuele informatie en verdiepingsartikelen.
Op woensdag of donderdag is er de rubriek "Licht op de samenkomst" over de viering van de komende zondag. Op zaterdag "De zondag wordt ingeluid". Binnen deze rubriek momenteel een serie korte gedachten bij de kruisdood van onze Heer, de "Kruisweg", verzorgd door Onno Weinberg.


KORPSBRIEF

De Paasbrief van dit jaar komt uit voor Palmzondag, 25 maart.
In deze paasbrief kunt u diverse teksten lezen bij de grote christelijke feestdagen die we in de paastijd vieren.
Tevens informatie vanuit Korps Winschoten en over onze samenkomsten.


Weekagenda

EEN MEDITATIEF MOMENT

"Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." (Joh. 3:16).


In de Bijbel wordt er over verschillende vormen van liefde gesproken. ‘Agape’ is de liefde van God voor zijn Zoon en voor de hele mensheid. Het is een liefde die opoffert en prijsgeeft. Het is de liefde die wij terugvinden in Johannes 3:16.
Er zijn zo veel Bijbelverzen die over dit onderwerp gaan; dit is werkelijk iets waarvoor je de tijd zou moeten nemen om het te bestuderen.
Een andere Bijbeltekst die ons leert over de betekenis van Agape liefde staat in Mattheüs 5: 44. Deze vertelt ons onze vijanden lief te hebben en te bidden voor hen die ons vervolgen.
Het is niet moeilijk om voor mensen te bidden die goed voor ons zijn, maar het kost je iets om voor iemand te bidden die je verwond heeft.
Het is gemakkelijk om samen te zijn met bijvoorbeeld vrienden uit je kerk. Maar het kost meer moeite om iemand op te zoeken die alleen en ongelukkig is en om naar hem of haar te luisteren.
Dat is liefde, je geeft je eigen gemak op om iets te doen wat juist is.
Je kunt liefde tonen door geduldig te zijn met mensen, begrip te tonen, iets bemoedigends te zeggen of soms juist iets niet te zeggen als je dat wel had gekund.
Als mensen zijn we zelfzuchtig van aard en vragen ons continue af ‘En ik dan?’
Het is tijd om doelbewust goed en liefdevol voor mensen te zijn, terwijl we leren en gaan begrijpen wat de Bijbel ons vertelt over liefde. Laat Gods liefde in jou overvloeien naar anderen.
Dit heeft alles te maken met het lijden en sterven van Christus; we gedenken deze gebeurtenis in de komende tijd op weg naar Pasen. Zijn dood aan het kruis betekende toch liefde, tot het uiterste?


Peter Berkenbosch, aux. kapitein

meer weten over vrijwilliger zijn

U BENT WELKOM...

VOOR ONTMOETING

Op maandag t/m vrijdag (beh. woensdag) van 13.00 uur tot 15.00 uur
dinsdag en donderdag van 09.00 uur tot 11.30 uur.
Overigens kunt u kleding brengen in onze winkel tijdens de openingstijden, maar ook deponeren in onze kledingcontainers bij ons gebouw en aan de Kloosterlaan 19 in Winschoten.


VOOR DE CREA-MORGEN

Op de eerste woensdag van elke maand.
Tijden: 10.00 - 11.30 uur.
Graag elke keer apart opgeven bij kapt. Bineke.
Kosten: € 2,50


KINDERKOOKCAFÉ

Op elke eerste maandag van de maand.
Van 15.45 tot 17.15 uurOM TE "BE-AMEN"

Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.
Dit is uw opgang naar Jeruzalem
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
vrede aan allen die uw naam verhogen:
heden hosanna, morgen kruisigt Hem!


(Gz.173: 1,5)


Meer over kleding