WIJ STAAN VOOR...

Hulp verlenen en mensen vertellen van Gods liefde! Dat is het doel van het Leger des Heils. Ieder mens heeft recht op een eerlijke kans. Het Leger des Heils wil iedereen die kans geven. Daarom komen we op voor mensen die geen helper hebben. Wij willen iedereen -ongeacht afkomst, religie of wat dan ook- graag helpen, bijstaan of begeleiden. Als je onze hulp nodig hebt, zijn wij er voor je. Wie je ook bent. Daarom is iedereen welkom en staat voor iedereen de deur open, ook in Winschoten.


BIJ ONS KORPS.
Elke middag van maandag t/m vrijdag tussen 1 en 3 uur (behalve de woensdag) zijn diverse vrijwilligers in ons korpsgebouw actief om er voor te zorgen, dat wie ook maar binnen wil komen welkom geheten kan worden bij het drinken van een kop verse koffie of thee. Overigens dinsdag- en donderdagmorgen is deze koffie-inloop ook geopend van 9 uur tot half 12. Altijd in combinatie met de kledingwinkel.
Voor de een telt misschien een behoefte aan wat gezelligheid en contact bij het koffiedrinken; voor de ander is een gesprek belangrijk over wat hem of haar bezig houdt in het leven, soms worden mensen in beslag genomen door zorgen en verdriet die hen te neer drukken en die het leven zo donker maken.
U bent hartelijk welkom.


PASTORALE WACHT

Als u in dringende gevallen (situaties van ziekte of overlijden) bijstand en pastorale begeleiding nodig heeft, zijn Peter en Bineke Berkenbosch bereikbaar als korpsofficier.
Het beste kunt u het telefoonnummer van het korpsgebouw bellen. Als er niemand aanwezig is, spreekt u dan alstublieft het antwoordapparaat in. De aux. kapiteins luisteren dit zeer regelmatig af.
Tel.: 0597-416650
Zijn zij afwezig dan neemt in eerste instantie de korps sergeant-majoor Luppo Smook de pastorale wacht waar.


HELPT U ONS .... ?

U kunt ons helpen door een gift over te maken op: Rabobank-rekeningnr. NL92 RABO 0142 4382 43

Of meldt u aan als vrijwilliger.


Wie zijn we?

ACTUEEL

SAMENKOMSTEN (EREDIENST)

We houden samenkomsten op de zondagen om 10.00 uur.
U bent van harte uitgenodigd bij deze samenkomsten en welkom als wij ons geloof vieren op de zondagmorgen.


Voorgangers:

zo. 20 okt. - JUBILEUMSAMENKOMST IN DELFZIJL
(Dit is een gezamenlijke eredienst voor korps Winschoten en Delfzijl o.l.v. majoor F. v.d. Werf)

zo. 27 okt. - Envoy Johanna Hoiting

zo. 3 nov. - Aux. kapt. Peter Berkenbosch
zo. 10 nov. - Aux. kapt. Bineke Berkenbosch
zo. 17 nov. - Aux.kapts. Berkenbosch
zo. 24 nov. - Envoy Luppo SmookJUBILEUM KORPS DELFZIJL

Korps Delfzijl bestaat 125 jaar. Dit jubileum wordt gevierd in het weekend van 19 en 20 oktober.
Een gezamenlijke korpsbrief zal u uitgebreid informeren over de festiviteiten.

Kort:
za. 19 okt. vanaf 14.00 uur > optredens door de Nationale Jeugd Brassband in het centrum van Delfzijl
za. 19 okt. vanaf 19.00 uur > feestconcert door de NJB (kaarten à € 5,00)
zo. 20 oktober om 10.00 uur > jubileumsamenkomst met na afloop een feestelijk samenzijn


Het jubileumboek kunt u bestellen bij kapiteine Bineke Berkenbosch en comm. medew. Onno Weinberg.
Het belicht de korpsgeschiedenis van Delfzijl, de festiviteiten alsmede symbolen en rituelen, zoal we die kennen binnen het Leger des Heils.
Het boek is geschreven door Onno Weinberg met adviezen van majoor Tineke van Huffelen. Het kost € 10.00.ONS FACEBOOK

Volgt u onze Facebook ook? Hier leest u de meest actuele informatie en verdiepingsartikelen.
Op dinsdag de rubriek "Licht op de samenkomst" over de viering van de zondag.
Op zaterdag "De zondag wordt ingeluid" met de komende tijd een aantal gedichten, gebeden of andere mooie teksten over ons geloof.
Op zondagmorgen is er dan nog een item met korte mededelingen "Na de zegen"DE KORPSBRIEF

De zesde korpsbrief van 2019 is de jubileumbrief naar aanleiding van het korpsjubileum te Delfzijl.
Deze editie komt half oktober uit en is geheel gewijd aan het jubileum. Het is een korpsbrief voor zowel Delfzijl als Winschoten.

Daarna volgen nog de novemberbrief en de feestelijke Kersteditie.Weekagenda

MEDITATIEF MOMENT

DAN NOG

Dan nog,
dan nog,
klamp ik mij,
klamp ik mij
vast aan Jou,
of Je wil of niet,
op ongenade of genade.
Ik zal red mij,
red mij roepen
of zoiets als heb mij lief.


Huub Oosterhuis


(De dichter spreekt God aan met "Je". Niet omdat hij God nie
t diep respecteert, maar om aan te duiden hoe dicht God naast en bij de mens leeft.)DE NAAM

Een kind dat niet oplet
en met afwezige ogen
van anderen afgebogen,
initialen zet.

Het zelf - ontwaard met schrik
en trots - geeft eindeloos seinen,
meldende zijn verschijnen
in code: dit ben ik.

Wolken gaan langs het raam.
Het klein gezin trekt saam. -
Van de overzijde het sein:
"Ik heb u bij de naam geroepen.
Gij zijt Mijn."

Ida Gerhardmeer weten over vrijwilliger zijn

UW AANDACHT GRAAG VOOR...

OPENINGSTIJDEN KLEDINGWINKEL / KOFFIE-INLOOP

Op maandag t/m vrijdag (beh. woensdag) van 13.00 uur tot 15.00 uur

dinsdag en donderdag van 09.00 uur tot 11.30 uur.KINDERKOOKCAFÉ

Elke eerste maandag van de maand
15.45-17.15 uur
Elk kind is welkom mee te komen doen met deze toffe kookclub.
Kosten: € 1,00

CREA-MORGEN

Elke eerste woensdag van elke maand
10.00 - 11.30 uur
Graag elke keer apart opgeven bij de kapiteine.
Kosten: € 2,50
GEBED

Geprezen zij des Heilands naam!
Kniel eng’len voor Hem neer,
bereid Hem een diadeem en kroon.
Laat Hem op aard door elk geslacht
aanbidding, lof en eer
en majesteit zijn toegebracht.
Zal eens in alle eeuwigheid
ons lied zijn Hem ter eer;
dan vindt ons ieder uur bereid te kronen Hem, aller Heer.


uit Lied 10 - (bundel LdH) Meer over kleding