WIJ STAAN VOOR...

Hulp verlenen en mensen vertellen van Gods liefde! Dat is het doel van het Leger des Heils. Ieder mens heeft recht op een eerlijke kans. Het Leger des Heils wil iedereen die kans geven. Daarom komen we op voor mensen die geen helper hebben. Wij willen iedereen -ongeacht afkomst, religie of wat dan ook- graag helpen, bijstaan of begeleiden. Als je onze hulp nodig hebt, zijn wij er voor je. Wie je ook bent. Daarom is iedereen welkom en staat voor iedereen de deur open, ook in Winschoten.


BIJ ONS KORPS.
Elke middag van maandag t/m vrijdag tussen 1 en 3 uur (behalve de woensdag) zijn diverse vrijwilligers in ons korpsgebouw actief om er voor te zorgen, dat wie ook maar binnen wil komen welkom geheten kan worden bij het drinken van een kop verse koffie of thee. Overigens dinsdag- en donderdagmorgen is deze koffie-inloop ook geopend van 9 uur tot half 12. Altijd in combinatie met de kledingwinkel.
Voor de een telt misschien een behoefte aan wat gezelligheid en contact bij het koffiedrinken; voor de ander is een gesprek belangrijk over wat hem of haar bezig houdt in het leven, soms worden mensen in beslag genomen door zorgen en verdriet die hen te neer drukken en die het leven zo donker maken.
U bent hartelijk welkom.


PASTORALE WACHT

Als u in dringende gevallen (situaties van ziekte of overlijden) bijstand en pastorale begeleiding nodig heeft, zijn Peter en Bineke Berkenbosch bereikbaar als korpsofficier.
Het beste kunt u het telefoonnummer van het korpsgebouw bellen. Als er niemand aanwezig is, spreekt u dan alstublieft het antwoordapparaat in. De aux. kapiteins luisteren dit zeer regelmatig af.
Tel.: 0597-416650
Zijn zij afwezig dan neemt in eerste instantie de korps sergeant-majoor Luppo Smook de pastorale wacht waar.


HELPT U ONS .... ?

U kunt ons helpen door een gift over te maken op: Rabobank-rekeningnr. NL92 RABO 0142 4382 43

Of meldt u aan als vrijwilliger.


KERSTWENS

De kapiteins Berkenbosch en de leden van de korpsraad wensen onze mensen, onze vrijwilligers, de relaties van ons korps, onze mede-christenen van andere kerken... iedereen... een betekenisvol en gezegend Kerstfeest 2018.
Voor het nieuwe jaar 2019 vrede en alle goeds.


Wie zijn we?

ACTUEEL

SAMENKOMSTEN (EREDIENST)

We houden samenkomsten op de zondagen om 10.00 uur.
U bent van harte uitgenodigd bij deze samenkomsten en welkom als wij ons geloof vieren op de zondagmorgen.


Zondag 9 december (2de zondag v/d Advent) -
o.l.v. envoy Jurjen Sietsema in de kerk van de Vrije Evangelische Gemeente.
Deze dienst begint om 9.30uur (half 10)

Zondag 16 december (3de zondag v/d Advent) -
o.l.v. aux. kapt. Peter Berkenbosch

Zondag 23 december (4de zondag v/d Advent) -
o.l.v. envoy Luppo Smook


Maandag 24 december (KERSTFEEST) -
22.00 uur KERSTNACHTWAKE
Plechtigheid waarin we de geboorte van de Heer vieren.
Voorganger: aux. kapitein Bineke Berkenbosch

Zondag 30 december (zondag na Kerstmis) -
Oudejaarsdienst
Voorganger: aux. kapt. Peter BerkenboschONS FACEBOOK

Volgt u onze Facebook ook? Hier leest u de meest actuele informatie en verdiepingsartikelen.
Op woensdag de rubriek "Licht op de samenkomst" over de viering van de komende zondag.
Op zaterdag "De zondag wordt ingeluid" met een serie korte portretten LICHTDRAGERS, over mensen die in woorden en gedachten, in hun doen en laten licht hebben gebracht aan mensen en de samenleving.
Op zondagmorgen is er dan nog een item met mededelingen NA DE ZEGEN.DE KORPSBRIEF

De volgende korpsbrief verschijnt in de week na 15 januari.
Deze gaat over de periode tot aan het begin van de Lijdenstijd op Aswoensdag.


Weekagenda

MEDITATIEF MOMENT (Kerstmaand)

De weken voor Kerst is het Advent. Advent is een periode van verwachten. Voordat we soms uitbundig het Kerstfeest vieren (inclusief kleurige kerstballen en een heerlijk kerstdiner) is het goed om stil te staan bij de komst van Jezus Christus.
Ik probeer daar zelf ook vorm aan te geven. Hoeveel ruimte is er in mijn leven voor de Zoon van de levende God? Die ter wille voor ons mensen, en voor ons behoud is neergedaald uit de hemel en vlees is geworden.
De eerste vier regels van lied 447, vers 1, uit ons liedboek zijn: Hoe zal ik U ontvangen,
hoe wilt Gij zijn ontmoet,
O 's werelds hoogst verlangen,
des stervlings zaligst goed?

'Hoe zal ik U ontvangen?' Dat is een gebed gericht tot Jezus Christus. Gesproken in vertrouwelijke omgang met Gods Zoon. 'Jezus Christus, hoe zal ik U ontvangen?' Als ik iemand wil ontvangen, moet er wel ruimte zijn. Hoe gastvrij ben ik eigenlijk? Is er ruimte voor Jezus Christus? Wil ik Hem wel hartelijk ontvangen of laat ik hem liever af en toe binnen als gast?

Nu klopt Jezus Christus niet bij mij aan om als gast te komen. Jezus Christus wil blijvend ontvangen worden. Hij wil voor altijd bij mij wonen. Ik wil geen herberg zijn, die tijdelijk onderdak bied. Mijn hart is geen logeerkamer. Ik wil hem voor altijd bij mij hebben, gewoon, omdat ik Hem echt nodig heb.

Met Kerst komen er misschien wel gasten bij u logeren. Familie of vrienden, kinderen en kleinkinderen. Je bent blij, als ze komen en je ontvangt ze hartelijk met een innige omhelzing en drie zoenen. Waarschijnlijk bent u ook blij,als alles weer achter de rug is. Dan kun je je eigen gang weer een beetje gaan.
Maar het leven kan alleen maar doorgaan als Jezus Christus in u woont. Niet logeert. Als u Jezus Christus ontvangt in uw huis, dan verandert binnen alles. Alles van je leven wordt door zijn aanwezigheid aangeraakt. Het licht van zijn aanwezigheid schijnt in het donker en neemt dat donker weg. Wilt u dat? Vindt u dat wel echt nodig? Ik wel! Niet zo gemakkelijk misschien. Wel heilzaam.

Jezus Christus, hoe zal ik U ontvangen? Leer me die vraag van binnenuit te stellen. Open de deuren van mijn leven. Help me mijn donker onder ogen te durven zien. Geef dat ik U als Heiland binnenlaat in mijn huis. Bewaar me ervoor, dat ik de voordeur weer dichtgooi. Of U na een paar dagen weer uitzwaai.

Here Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, woon geheel in mij, Amen.


kapt. Bineke Berkenbosch meer weten over vrijwilliger zijn

UW AANDACHT GRAAG VOOR...

OPENINGSTIJDEN KLEDINGWINKEL / KOFFIE-INLOOP

Op maandag t/m vrijdag (beh. woensdag) van 13.00 uur tot 15.00 uur

dinsdag en donderdag van 09.00 uur tot 11.30 uur.


KINDERKOOKCAFÉ

Elke eerste maandag van de maand
15.45-17.15 uur
Elk kind is welkom mee te komen doen met deze toffe kookclub.
Kosten: € 1,00

CREA-MORGEN

Elke eerste woensdag van elke maand
10.00 - 11.30 uur
Graag elke keer apart opgeven bij de kapiteine.
Kosten: € 2,50


GEBEDSBIJEENKOMST

Maandag 17 december - 19.30 uur
We bidden voor Winschoten en omgeving in de Evangelische Gemeente Immanuel aan de Venne


SOEPMAALTIJD

Samen met het IKEP serveren wij een gratis soepmaaltijd voor werkelijk iedereen die gezellig samen wil eten in ons korpsgebouw.
Hartelijk welkom vrijdag 21 december om 17.00 uurADVENT

Advent is de tijd om te verwachten,
om verzonken te zijn in gedachten.
Advent is de tijd om stil te staan
bij wat God voor ons heeft gedaan.
Advent is de tijd om ons voor te bereiden op Zijn komst naar deze aarde.
Schatten wij die komst wel in op de juiste waarde?
Advent is de tijd om te gedenken
dat Hij ons Zijn Zoon zou schenken.
Advent is de tijd om te denken aan het Licht
dat zich op ons zoekende mensen richt.
Advent is de tijd om bij jezelf te rade te gaan
wat moet ik met de kerstboodschap aan?
Advent is de tijd om te denken, wat doet dat Kindje met mij?
Of vind ik de tijd rond kerst wel gezellig en neem ik er de rest voor lief bij.
Advent is de tijd om te ontdekken wat Gods boodschap met jou doet.
Hopelijk geeft het je hoop en moed.
Advent is de tijd om te danken voor dat Kind
waarin onze mensheid verlossing vindt!Meer over kleding