WIJ STAAN VOOR...

Hulp verlenen en mensen vertellen van Gods liefde! Dat is het doel van het Leger des Heils. Ieder mens heeft recht op een eerlijke kans. Het Leger des Heils wil iedereen die kans geven. Daarom komen we op voor mensen die geen helper hebben. Wij willen iedereen -ongeacht afkomst, religie of wat dan ook- graag helpen, bijstaan of begeleiden. Als je onze hulp nodig hebt, zijn wij er voor je. Wie je ook bent. Daarom is iedereen welkom en staat voor iedereen de deur open, ook in Winschoten.


BIJ ONS KORPS.
Elke middag van maandag t/m vrijdag tussen 1 en 3 uur (behalve de woensdag) zijn diverse vrijwilligers in ons korpsgebouw actief om er voor te zorgen, dat wie ook maar binnen wil komen welkom geheten kan worden bij het drinken van een kop verse koffie of thee. Overigens dinsdag- en donderdagmorgen is deze koffie-inloop ook geopend van 9 uur tot half 12. Altijd in combinatie met de kledingwinkel.
Voor de een telt misschien een behoefte aan wat gezelligheid en contact bij het koffiedrinken; voor de ander is een gesprek belangrijk over wat hem of haar bezig houdt in het leven, soms worden mensen in beslag genomen door zorgen en verdriet die hen te neer drukken en die het leven zo donker maken.
U bent hartelijk welkom.


PASTORALE WACHT

Als u in dringende gevallen (situaties van ziekte of overlijden) bijstand en pastorale begeleiding nodig heeft, zijn Peter en Bineke Berkenbosch bereikbaar als korpsofficier.
Het beste kunt u het telefoonnummer van het korpsgebouw bellen. Als er niemand aanwezig is, spreekt u dan alstublieft het antwoordapparaat in. De aux. kapiteins luisteren dit zeer regelmatig af.
Tel.: 0597-416650
Zijn zij afwezig dan neemt in eerste instantie de korps sergeant-majoor Luppo Smook de pastorale wacht waar.


HELPT U ONS .... ?

U kunt ons helpen door een gift over te maken op: Rabobank-rekeningnr. NL92 RABO 0142 4382 43

Of meldt u aan als vrijwilliger.


Wie zijn we?

ACTUEEL

SAMENKOMSTEN (EREDIENST)

We houden samenkomsten op de zondagen om 10.00 uur.
U bent van harte uitgenodigd bij deze samenkomsten en welkom als wij ons geloof vieren op de zondagmorgen.

DIGITAAL BOEKJE LEGER DES HEILS-SYMBOLEN

Majoor Tineke van Huffelen en Onno Weinberg hebben een digitaal boekje geschreven over symbolen, vormen en gebruiken van het Leger des Heils.
Waarom is ons kerkgenootschap georganiseerd met officieren en heilssoldaten, wat betekent de vlag, wat gebeurd er als een uitvaart met korpseer plaats heeft? Dat zijn o.a. de onderwerpen.
Deze worden met de Bijbel verbonden en met overdenkingen toegelicht.
De titel van het boek is EER AAN GOD. Dat is immers de betekenis van het saluut dat een heilssoldaat geef: glorie aan de Allerhoogste.

Het boekje wordt gratis verspreid onder de mensen van ons korps. Mocht daarbij iets fout gaan of wilt u van buiten het korps het boekje graag ontvangen, mailt u dan alstublieft naar de communicatiemedewerker.
(onno.weinberg@gmail.com)
De verspreiding wordt verzorgd door de kapiteine.ONS FACEBOOK

Volgt u onze Facebook ook? Hier leest u de meest actuele informatie en verdiepingsartikelen.
Op dinsdag de rubriek "Licht op de samenkomst" over de viering van de zondag.
Op zaterdag "De zondag wordt ingeluid" met de komende tijd een aantal gedichten, gebeden of andere mooie teksten over ons geloof.
Op zondagmorgen is er dan nog een item met korte mededelingen "Na de zegen"DE ZOMERBRIEF

De volgende korpsbrief, de vierde van 2019, is de zomerbrief. Dit wordt ook een extra dikke editie.


VAKANTIE KORPSOFFICIEREN


Onze kapiteins Bineke en Peter Berkenbosch zijn met vakantie van maandag 17 juni t/m 7 juli.
Wij wensen hen een schitterende periode toe om bij te tanken en te genieten.
De pastorale wacht houden onze ksm Luppo Smook en zr. Wil Stuut.


Weekagenda

MEDITATIEF MOMENT

ÉÉN VAN ONS


Hij was één van ons. Dat wil zeggen: Hij heeft als mens geleefd hier op aarde.
Hij was niet groot; Tenzij klein-zijn groot is.
Hij had geen macht; Maar was wel meester in het dienen.

Zijn stem heeft Hij niet verheven, Maar Hij sprak wel velen aan.
Hij schreeuwde niet, Maar fluisterde wel in ieders oor:
‘Heb jezelf lief, en precies zo de ander’. ‘Ga niet onder schuld gebukt, en schenk andermans schulden kwijt’

Geknakt riet brak Hij niet. Gebroken mensen wist Hij te helen.
Hij heeft alles welgedaan. Wij hebben het van horen zeggen en dat getuigenis is betrouwbaar.

Hij vertelde over zaad dat sterven moest om tot leven te komen.
Zelf was Hij het zaad, Door God op aarde uitgestrooid, En mensen groeven de vore waarin Hij begraven werd.

Na drie dagen vonden ze Hem terug, Dertig-, zestig-, honderdvoudig.
Hij was niet dood. Hij leefde. Hier, daar, overal.
Hij ging de weg van de aardse dingen, Van moederschoot naar mannenmaat. Hij groeide in Gods welbehagen.
Hij was de nieuwe Adam, de nieuwe Mens. De mens zoals God hem ooit had gezien, en nooit gevonden.

Hij beurde op, de mens, die veertig jaar gebogen was. Hij hielp kreupelen weer op weg.
Hij gaf aan mensen die het niet meer zagen Een bemoedigend vergezicht. Hij had voor doven een verstaanbaar woord.
‘Verheugd u, zei Hij. ‘Vreest niet, zei Hij: Ik-ben-die-ik-ben-voor-jou’.
Hij nam het op voor armen en ontrechten en als er klappen vielen, ving Hij ze op; Veertig min één en nog veel meer.


Men zwaaide met palmen. Men riep: ‘Hosanna’ als Hij kwam.
Maar wie kan het geloven: Men sloeg ook met gesels., en men riep: ‘Aan het kruis met Hem’. En zelfs toen heeft Hij gebeden: ‘Vader vergeef het hun. Ze weten niet wat ze doen’

Hij wist het voor zichzelf wel. Hij wilde sterven om in anderen te leven.
Want waar het leven zwijgen moet kan de dood gaan spreken.

Zo heeft onze God zich gedragen: Levend Brood. Zo voedt de Eén de ander.

Neem zijn Geest in u op. En blus die Geest dan nooit meer uit.

(‘Geschreven voor U’ van Paul Chapel,
ingezonden door Gea Wildeman) meer weten over vrijwilliger zijn

UW AANDACHT GRAAG VOOR...

OPENINGSTIJDEN KLEDINGWINKEL / KOFFIE-INLOOP

Op maandag t/m vrijdag (beh. woensdag) van 13.00 uur tot 15.00 uur

dinsdag en donderdag van 09.00 uur tot 11.30 uur.KINDERKOOKCAFÉ

Elke eerste maandag van de maand
15.45-17.15 uur
Elk kind is welkom mee te komen doen met deze toffe kookclub.
Kosten: € 1,00

CREA-MORGEN

Elke eerste woensdag van elke maand
10.00 - 11.30 uur
Graag elke keer apart opgeven bij de kapiteine.
Kosten: € 2,50


GEBEDSBIJEENKOMST

Maandag 17 juni 2019 - 19.30 uur (Christelijk Gereformeerde Kerk in de Pottebakkerstraat)
We bidden voor Winschoten en omgeving


GEBED

Hemelse Vader,
midden onder ons wilt Gij wonen, in een kerk van steen en in ons, mensen.
U hebt gewild dat Uw kerk op aarde een voorafbeelding is van het hemelse Jeruzalem.
Maak ons tot een tempel van uw genade, opdat wij leven kunnen naar Uw bedoeling.
Wij vragen het u door Christus, onze Heer.


Meer over kleding