WIJ STAAN VOOR...

Hulp verlenen en mensen vertellen van Gods liefde! Dat is het doel van het Leger des Heils. Ieder mens heeft recht op een eerlijke kans. Het Leger des Heils wil iedereen die kans geven. Daarom komen we op voor mensen die geen helper hebben. Wij willen iedereen -ongeacht afkomst, religie of wat dan ook- graag helpen, bijstaan of begeleiden. Als je onze hulp nodig hebt, zijn wij er voor je. Wie je ook bent. Daarom is iedereen welkom en staat voor iedereen de deur open, ook in Winschoten.


BIJ ONS KORPS.
Elke middag van maandag t/m vrijdag tussen 1 en 3 uur (behalve de woensdag) zijn diverse vrijwilligers in ons korpsgebouw actief om er voor te zorgen, dat wie ook maar binnen wil komen welkom geheten kan worden bij het drinken van een kop verse koffie of thee. Overigens dinsdag- en donderdagmorgen is deze koffie-inloop ook geopend van 9 uur tot half 12. Altijd in combinatie met de kledingwinkel.
Voor de een telt misschien een behoefte aan wat gezelligheid en contact bij het koffiedrinken; voor de ander is een gesprek belangrijk over wat hem of haar bezig houdt in het leven, soms worden mensen in beslag genomen door zorgen en verdriet die hen te neer drukken en die het leven zo donker maken.
U bent hartelijk welkom.


PASTORALE WACHT

Als u in dringende gevallen (situaties van ziekte of overlijden) bijstand en pastorale begeleiding nodig heeft, zijn Peter en Bineke Berkenbosch bereikbaar als korpsofficier.
Het beste kunt u het telefoonnummer van het korpsgebouw bellen. Als er niemand aanwezig is, spreekt u dan alstublieft het antwoordapparaat in. De aux. kapiteins luisteren dit zeer regelmatig af.
Tel.: 0597-416650
Zijn zij afwezig dan neemt in eerste instantie de korps sergeant-majoor Luppo Smook de pastorale wacht waar.


HELPT U ONS .... ?

U kunt ons helpen door een gift over te maken op: Rabobank-rekeningnr. NL92 RABO 0142 4382 43

Of meldt u aan als vrijwilliger.


Wie zijn we?

ACTUEEL

SAMENKOMSTEN (EREDIENST)

We houden samenkomsten op de zondagen om 10.00 uur.
U bent van harte uitgenodigd bij deze samenkomsten en welkom als wij ons geloof vieren op de zondagmorgen.


Voorgangers:
18 aug. - Envoy Johanna Hoiting
25 aug. - aux. kapt. Peter Berkenbosch
1 sept. - aux. kapt. Bineke Berkenbosch
Dit is de Startzondag voor het nieuwe seizoen 2019/2020
8 sept. - onze beide korpsofficieren
Vandaag doet Korps Winschoten mee aan KERKPROEVERIJ 2019DIGITAAL BOEKJE LEGER DES HEILS-SYMBOLEN

Majoor Tineke van Huffelen en Onno Weinberg hebben een digitaal boekje geschreven over symbolen, vormen en gebruiken van het Leger des Heils.
Waarom is ons kerkgenootschap georganiseerd met officieren en heilssoldaten, wat betekent de vlag, wat gebeurd er als een uitvaart met korpseer plaats heeft? Dat zijn o.a. de onderwerpen.
Deze worden met de Bijbel verbonden en met overdenkingen toegelicht.
De titel van het boek is EER AAN GOD. Dat is immers de betekenis van het saluut dat een heilssoldaat geef: glorie aan de Allerhoogste.

Het boekje wordt gratis verspreid onder de mensen van ons korps. Mocht daarbij iets fout gaan of wilt u van buiten het korps het boekje graag ontvangen, mailt u dan alstublieft naar de communicatiemedewerker.
(onno.weinberg@gmail.com)
De verspreiding wordt verzorgd door de kapiteine.ONS FACEBOOK

Volgt u onze Facebook ook? Hier leest u de meest actuele informatie en verdiepingsartikelen.
Op dinsdag de rubriek "Licht op de samenkomst" over de viering van de zondag.
Op zaterdag "De zondag wordt ingeluid" met de komende tijd een aantal gedichten, gebeden of andere mooie teksten over ons geloof.
Op zondagmorgen is er dan nog een item met korte mededelingen "Na de zegen"DE KORPSBRIEF

De vijfde korpsbrief van 2019 is de herfstbrief. Deze editie komt eind augustus uit en heeft speciale aandacht voor Startzondag, Kerkproeverij, Bidstond en de Nationale collecte van het Leger des Heils.


Weekagenda

MEDITATIEF MOMENT

DAN NOG

Dan nog,
dan nog,
klamp ik mij,
klamp ik mij
vast aan Jou,
of Je wil of niet,
op ongenade of genade.
Ik zal red mij,
red mij roepen
of zoiets als heb mij lief.


Huub Oosterhuis


(De dichter spreekt God aan met "Je". Niet omdat hij God nie
t diep respecteert, maar om aan te duiden hoe dicht God naast en bij de mens leeft.)DE NAAM

Een kind dat niet oplet
en met afwezige ogen
van anderen afgebogen,
initialen zet.

Het zelf - ontwaard met schrik
en trots - geeft eindeloos seinen,
meldende zijn verschijnen
in code: dit ben ik.

Wolken gaan langs het raam.
Het klein gezin trekt saam. -
Van de overzijde het sein:
"Ik heb u bij de naam geroepen.
Gij zijt Mijn."

Ida Gerhardmeer weten over vrijwilliger zijn

UW AANDACHT GRAAG VOOR...

OPENINGSTIJDEN KLEDINGWINKEL / KOFFIE-INLOOP

Op maandag t/m vrijdag (beh. woensdag) van 13.00 uur tot 15.00 uur

dinsdag en donderdag van 09.00 uur tot 11.30 uur.KINDERKOOKCAFÉ

Elke eerste maandag van de maand
15.45-17.15 uur
Elk kind is welkom mee te komen doen met deze toffe kookclub.
Kosten: € 1,00

CREA-MORGEN

Elke eerste woensdag van elke maand
10.00 - 11.30 uur
Graag elke keer apart opgeven bij de kapiteine.
Kosten: € 2,50
GEBED

Herfst

Lieve God,
Dank U voor alle kleuren, voor de bladeren
die rood en geel oplichten in de herfstzon.
Dank U voor alle vruchten,
voor de appels en de peren,
voor de kastanjes en de beukennootjes.

We bidden U
voor wie zich voorbereiden op de winter
om warmte wanneer het kil wordt,
om uw volheid
wanneer de leegte in ons knaagt. Amen(A. Veerman) Meer over kleding