WIJ STAAN VOOR...

Hulp verlenen en mensen vertellen van Gods liefde! Dat is het doel van het Leger des Heils. Ieder mens heeft recht op een eerlijke kans. Het Leger des Heils wil iedereen die kans geven. Daarom komen we op voor mensen die geen helper hebben. Wij willen iedereen -ongeacht afkomst, religie of wat dan ook- graag helpen, bijstaan of begeleiden. Als je onze hulp nodig hebt, zijn wij er voor je. Wie je ook bent. Daarom is iedereen welkom en staat voor iedereen de deur open, ook in Winschoten.


BIJ ONS KORPS.
Elke middag van maandag t/m vrijdag tussen 1 en 3 uur (behalve de woensdag) zijn diverse vrijwilligers in ons korpsgebouw actief om er voor te zorgen, dat wie ook maar binnen wil komen welkom geheten kan worden bij het drinken van een kop verse koffie of thee. Overigens dinsdag- en donderdagmorgen is deze koffie-inloop ook geopend van 9 uur tot half 12. Altijd in combinatie met de kledingwinkel.
Voor de een telt misschien een behoefte aan wat gezelligheid en contact bij het koffiedrinken; voor de ander is een gesprek belangrijk over wat hem of haar bezig houdt in het leven, soms worden mensen in beslag genomen door zorgen en verdriet die hen te neer drukken en die het leven zo donker maken.
U bent hartelijk welkom.


PASTORALE WACHT

Als u in dringende gevallen (situaties van ziekte of overlijden) bijstand en pastorale begeleiding nodig heeft, zijn Peter en Bineke Berkenbosch bereikbaar als korpsofficier.
Het beste kunt u het telefoonnummer van het korpsgebouw bellen. Als er niemand aanwezig is, spreekt u dan alstublieft het antwoordapparaat in. De aux. kapiteins luisteren dit zeer regelmatig af.
Tel.: 0597-416650
Zijn zij afwezig dan neemt in eerste instantie de korps sergeant-majoor Luppo Smook de pastorale wacht waar.


HELPT U ONS .... ?

U kunt ons helpen door een gift over te maken op: Rabobank-rekeningnr. NL92 RABO 0142 4382 43

Of meldt u aan als vrijwilliger.


Wie zijn we?

ACTUEEL

SAMENKOMSTEN (EREDIENST)

We houden samenkomsten op de zondagen om 10.00 uur.
U bent van harte uitgenodigd bij deze samenkomsten en welkom als wij ons geloof vieren op de zondagmorgen.


Voorgangers:

*
zo. 29 dec. - Samenkomst rond de jaarwisseling olv.
aux. kapt. Peter Berkenbosch
*
zo. 5 jan. - Samenkomst rond het feest Driekoningen olv.
aux. kapts. BerkenboschNIEUWJAARSWENS

Wees in vrede, trek de wereld in
om te doen waartoe u geroepen bent,
en weet u daarbij gedragen door de zegen van de Heer,
die u bij dag en nacht houdt in de holte van Zijn hand.

Korpsofficieren, de envoys, de korpsraadleden en communcatiemedewerker wensen u een voorspoedig en gezegend 2020.


GOD VAN ISRAËL, GOD VAN JEZUS

Dat is de titel van een nieuw digitaal boekje van Onno en Tineke.
De communicatiemedewerker en de majoor hebben weer samen gewerkt aan een serie gedachten over belangrijke Bijbelfragmenten uit de Thora.
In woord en illustratie nemen zij u mee naar de bronnen van het christendom, die te vinden zijn in het geloof van onze joodse broeders en zusters.

Het boek wordt u op aanvraag gratis gestuurd.
Mailt u daarvoor alstublieft naar:
onno.weinberg@gmail.com

De schrijvers vinden het fijn als u een financiële gift wil overschrijven naar Leger des Heils Korps Winschoten.

Rabobank-rekeningnr. NL92 RABO 0142 4382 43ONS FACEBOOK

Volgt u onze Facebook ook? Hier leest u de meest actuele informatie en verdiepingsartikelen.
Op dinsdag de rubriek "Licht op de samenkomst" over de viering van de zondag.
Op zaterdag "De zondag wordt ingeluid" met de komende tijd een aantal gedichten, gebeden of andere mooie teksten over ons geloof.
Op zondagmorgen is er dan nog een item met korte mededelingen "Na de zegen"DE KERSTBRIEF

De achtste korpsbrief van 2019 verscheen op 30 november
Deze editie is een kerstboekje in het klein.
Weekagenda

MEDITATIEF MOMENT

Komende zondag is de laatste samenkomst van Korps Winschoten in 2019.
De eredienst staat in het teken van de jaarwisseling.

Nieuwjaarsdag is de octaafdag van Kerstmis. Octaaf… dat betekent ‘achtste dag’. De grote feesten werden in de aloude Kerk gedurende acht dagen gevierd. Kerstmis anno 2019 omvat twee dagen. Wel volgen we op de eerste dag van het jaar de verdere gebeurtenissen in Bethlehem. We lezen uit het tweede hoofdstuk van het Lucas-evangelie - de verzen, die in de kerstdiensten nog niet aan bod kwamen.

Mijmerend rond de jaarwisseling kom ik bij een herinnering aan vroeger. In onze kerk te Apeldoorn werd er Oudejaarslof gehouden; een plechtige, katholieke ceremonie met een monstrans… Daarin plaatste de voorganger het eucharistisch Brood. In elk geval –en daar draait het om als we eredienst houden- wisten we Christus zeer aanwezig in de dienst. Als misdienaar had ik een taak in het zorgen voor flarden wierook. Soms was ik daarbij misschien wel een ‘kwajongen’. Wierook en prachtige gezangen van het koor waren bedoeld als eerbetoon aan de Heer.

In de samenkomst rond Oud & Nieuw is lofprijzing een belangrijk aspect. De dichter van psalm 8 –die in diensten gebeden wordt- omschrijft zijn verwondering over hoe de Heer te werk gaat met en in Zijn schepping. “Hoe machtig is Uw Naam!”
We mogen dankbaar zijn voor heel veel in ons leven. Realiseren we ons wat we allemaal ontvangen van onze God? Kapelaan Dirk Kool –wat genoot hij van het Lof op feestdagen- preekte in die jaren eens over het motto: Een dankbaar mens is tot alles in staat! Onze pastor leefde het ons als parochianen ook voor. Tot veel in staat is de mens die God dankbaar is … en bid om ontferming, want iedere mens is niet altijd geneigd het goede pad te houden. We leven uit Gods genade. Bidden om zegen over een nieuw jaar is een tweede belangrijk deel van de eredienst.

Is dat voldoende licht op liturgie? Ik denk aan een diepere gedachte.
Als met Kerstmis alles anders is door de menswording van God en Christus opnieuw in ons hart geboren is, dan mogen wij JA zeggen tegen het Kind van Bethlehem.
Wie ja zegt tegen het Kind Jezus –en dus tegen God- is geroepen het leven anders in te richten… de ander lief te hebben als jezelf en te leven vanuit barmhartig zijn. Die weg van dienen blijkt de weg naar licht en vrede ….. het is de weg naar leven en opstaan uit alles wat een mensenleven zo moeilijk en duister kan maken.

Lied 16 uit de bundel van het Leger des Heils zet een toon: Heer, ik geef me aan U volkomen, ‘k leg mijn al hier voor U neer. Gea en ik plagen mekaar wel eens: “Ik ben autonoom”, roepen we dan. Ik weet zeker dat elk van ons twee daarmee eigenlijk bedoeld – “ik ben een zelfstandig, individueel mens… maar oh.. wat heb ik jou nodig in het leven.” Is het zo ook niet met onze God? Met onze Heer, Zijn Zoon Jezus Christus?

Wie zijn wij als mens zonder een relatie met Hem. Is het denkbaar dat wij enig bestaan hebben zonder onze God? We denken als mens soms wel, dat we zonder Hem kunnen. Misschien denken we bij gelegenheid op zijn troon plaats te kunnen nemen, Hem voor ons karretje te kunnen spannen?
De woorden uit lied 16 dagen ons uit ons klein te maken voor God en te belijden dat wij Hem nodig hebben en nodig zijn. Door in te stemmen met deze woorden komen we toe aan een werkelijke ontmoeting met Hem. Dan komt er ruimte in de kom van onze ziel dagelijkse zorgen los te laten, door te dringen tot de kern van ons bestaan… te mogen en kunnen vertrouwen op Hem.. op Zijn Woord.
Het maakt handen vrij om je toekomst te ontvangen. Het zijn gaven die niet met materie van doen hebben…. En gaven om te delen met onze naaste.

De weg van Christus… Hij maakt vrij. Dat dit heil ons ten deel mag worden, vandaag, morgen.. alle dagen van ons leven. Gezegend Nieuwjaar voor u allen.


meer weten over vrijwilliger zijn

UW AANDACHT GRAAG VOOR...

OPENINGSTIJDEN KLEDINGWINKEL / KOFFIE-INLOOP

Op maandag t/m vrijdag (beh. woensdag) van 13.00 uur tot 15.00 uur

dinsdag en donderdag van 09.00 uur tot 11.30 uur.KINDERKOOKCAFÉ

Elke eerste maandag van de maand
15.45-17.15 uur
Elk kind is welkom mee te komen doen met deze toffe kookclub.
Kosten: € 1,00

CREA-MORGEN

Elke eerste woensdag van elke maand
10.00 - 11.30 uur
Graag elke keer apart opgeven bij de kapiteine.
Kosten: € 2,50
TROOSTENDE WOORDEN:

In zijn tekst "Diepe vreugde" schreef ds. Hans Stolp deze indrukwekkende woorden:

Jij, mijn lief, je bent teruggekeerd naar huis.
De pijn, de eenzaamheid en het onbegrip
die je op aarde doorleefde,
zijn van je afgevallen.
Wat jou nu vervult is alleen nog maar vreugde,
je bent er als een stralende engel van Licht.

Jij, mijn lief, je bent teruggekeerd naar huis.
Maar ware liefde blijft ons verbinden.
En straks,
dan zie ik jou terug, als jij mij opwacht bij de grens
en mij opnieuw met jouw liefde omhult.
Jij, mijn lief,
onze liefde is eeuwig, en sterft nooit.


Meer over kleding