WIJ STAAN VOOR...

Hulp verlenen en mensen vertellen van Gods liefde! Dat is het doel van het Leger des Heils. Ieder mens heeft recht op een eerlijke kans. Het Leger des Heils wil iedereen die kans geven. Daarom komen we op voor mensen die geen helper hebben. Wij willen iedereen -ongeacht afkomst, religie of wat dan ook- graag helpen, bijstaan of begeleiden. Als je onze hulp nodig hebt, zijn wij er voor je. Wie je ook bent. Daarom is iedereen welkom en staat voor iedereen de deur open, ook in Winschoten.


BIJ ONS KORPS.
Elke middag van maandag t/m vrijdag tussen 1 en 3 uur (behalve de woensdag) zijn diverse vrijwilligers in ons korpsgebouw actief om er voor te zorgen, dat wie ook maar binnen wil komen welkom geheten kan worden bij het drinken van een kop verse koffie of thee. Overigens dinsdag- en donderdagmorgen is deze koffie-inloop ook geopend van 9 uur tot half 12. Altijd in combinatie met de kledingwinkel.
Voor de een telt misschien een behoefte aan wat gezelligheid en contact bij het koffiedrinken; voor de ander is een gesprek belangrijk over wat hem of haar bezig houdt in het leven, soms worden mensen in beslag genomen door zorgen en verdriet die hen te neer drukken en die het leven zo donker maken.
U bent hartelijk welkom.


PASTORALE WACHT

Als u in dringende gevallen (situaties van ziekte of overlijden) bijstand en pastorale begeleiding nodig heeft, zijn Peter en Bineke Berkenbosch bereikbaar als korpsofficier.
Het beste kunt u het telefoonnummer van het korpsgebouw bellen. Als er niemand aanwezig is, spreekt u dan alstublieft het antwoordapparaat in. De aux. kapiteins luisteren dit zeer regelmatig af.
Tel.: 0597-416650
Zijn zij afwezig dan neemt in eerste instantie de korps sergeant-majoor Luppo Smook de pastorale wacht waar.


HELPT U ONS .... ?

U kunt ons helpen door een gift over te maken op: Rabobank-rekeningnr. NL92 RABO 0142 4382 43

Of meldt u aan als vrijwilliger.


Wie zijn we?

ACTUEEL

GEVOLGEN CORONA-MAATREGELEN - GEEN SAMENKOMSTEN, WINKEL GESLOTEN

Kapiteine Bineke Berkenbosch heeft de opdracht gegeven bekend te maken dat als gevolg van de door de regering afgekondigde maatregelen en het crisisteam Corona van het Leger des Heils TOT NADER ORDER
- GEEN EREDIENSTEN mogen worden gehouden bij onze korpsen
- De KLEDINGWINKEL en KOFFIE-INLOOP gesloten zullen blijven
- Verdere ACTIVITEITEN bij onze korpsen zijn afgelast en opgeschort.

Laten wij allen naar elkaar blijven omzien door vooral telefonisch contact.
Willen we onze zorgen bij Christus leggen in ons gebed: Hij is ook nu met ons.

Op radio en televisie zijn op zondagmorgen via NPO 2 erediensten te vieren.
Wij zullen u hier op gepaste wijze informeren over de voortgang van de corona-crisis.
Volgt u de berichtgeving via de NOS?

Laten we elkaar niet los laten!


UITERMATE BELANGRIJKE MEDEDELING

Onze korpsofficieren, de kapiteins Berkenbosch, hebben mij de opdracht gegeven bekend te maken, dat tot nader order geen samenkomsten van het Leger des Heils kunnen plaatsvinden.
Hiermee worden de orders en aanwijzingen gevolgd vanuit het hoofdkwartier in Almere.
Dit is een ernstig bericht in verband met het indammen van het corona-virus en komt voort uit een brief van o.a. de veldsecretaris. U kunt deze brief lezen op onze facebookpagina.
Wilt u al onze zorgen naar aanleiding van de corona-verspreiding brengen bij Onze Lieve Heer?

uw comm. medew,


SAMENKOMSTEN (EREDIENST)

We houden samenkomsten op de zondagen om 10.00 uur.
U bent van harte uitgenodigd bij deze samenkomsten en welkom als wij ons geloof vieren op de zondagmorgen.


De diensten staan onder leiding van de aux. kapiteins, onze envoys of gastvoorgangers.

VREDESWENS

Wees in vrede, trek de wereld in
om te doen waartoe u geroepen bent,
en weet u daarbij gedragen door de zegen van de Heer,
die u bij dag en nacht houdt in de holte van Zijn hand.ONS FACEBOOK

Volgt u onze Facebook ook? Hier leest u de meest actuele informatie en verdiepingsartikelen.
Op dinsdag de rubriek "Licht op de samenkomst" over de viering van de zondag.
Op zaterdag "De zondag wordt ingeluid" met de komende tijd een aantal gedichten, gebeden of andere mooie teksten over ons geloof.
Op zondagmorgen is er dan nog een item met korte mededelingen "Na de zegen"DE KORPSBRIEF

De eerste korpsbrief van 2020 verschijnt op 1 februari
Deze editie loopt voor de periode tot aan het begin van de Stille Week.Weekagenda

HULP CORONACRISIS - MAALTIJDUITGAVEHeeft u tijdens de coronacrisis een nood voor u zelf of een ander, bent u hartelijk welkom bij het Leger des Heils.
- Heeft u behoefte aan een luisterend oor?
- Is er ergens een maaltijd nodig?
- Is er kleding nodig?
- Is er bij iemand een maatschappelijk probleem?
Belt u ons alstublieft.
Telefoon 0597416650.
Als we er niet zijn, spreekt u dan alstublieft uw naam in en uw eigen telefoonnummer.
De korpsofficieren bellen u dan zo spoedig mogelijk terug om met u te bespreken, hoe binnen de grenzen van de overheidsmogelijkheden hulp geboden kan worden.Gebed (aux. kapt. P. Berkenbosch)

God onze Vader ik kom vandaag in alle nederigheid tot U, om U te danken voor alles wat U voor mij hebt gedaan. Dank voor Uw liefde aan mij en deze wereld.
God, hoe vaak zegt U het niet in de Bijbel: ‘Wees niet bang’. Maar het lukt ons niet. Geef ons uw vrede, Heer, moedig ons aan. Wij bidden: genees de zieken, wees in quarantaine hen nabij. Zegen het eten dat hun wordt gebracht, de telefoontjes die zeggen: je bent niet alleen. Bescherm degenen voor wie ziekenzorg hun werk is. Geef wijsheid aan onze artsen en verpleegkundigen, onze bestuurders en wetenschappers.
Geef vertrouwen in hun kunde. Geef geloof in een goede afloop. Geef verbondenheid met wie het aller kwetsbaarst zijn en met hen die door andere ziekten zich kwetsbaar voelen.
God, zie om naar alle mensen in nood. U omsluit ieder van ons, U legt uw hand op ons. Geef dat ook elders in de wereld, waar mensen besmet zijn met deze nieuwe ziekte zich gesteund voelen. Doe ons wonen in uw beschutting. En troost ons met het uitzicht op een nieuwe aarde, waar de volken genezing vinden.
Laten we bidden voor vertrouwen, onderlinge bemoediging en solidariteit.
Hemelse Vader, dank U wel dat Uw eeuwige armen om mij heen zijn. Amen

meer weten over vrijwilliger zijn

UW AANDACHT GRAAG VOOR...

OPENINGSTIJDEN KLEDINGWINKEL / KOFFIE-INLOOP

Op maandag t/m vrijdag (beh. woensdag) van 13.00 uur tot 15.00 uur

dinsdag en donderdag van 09.00 uur tot 11.30 uur.KINDERKOOKCAFÉ

Elke eerste maandag van de maand
15.45-17.15 uur
Elk kind is welkom mee te komen doen met deze toffe kookclub.
Kosten: € 1,00

CREA-MORGEN

Elke eerste woensdag van elke maand
10.00 - 11.30 uur
Graag elke keer apart opgeven bij de kapiteine.
Kosten: € 2,50
TROOSTENDE WOORDEN:

In zijn tekst "Diepe vreugde" schreef ds. Hans Stolp deze indrukwekkende woorden:

Jij, mijn lief, je bent teruggekeerd naar huis.
De pijn, de eenzaamheid en het onbegrip
die je op aarde doorleefde,
zijn van je afgevallen.
Wat jou nu vervult is alleen nog maar vreugde,
je bent er als een stralende engel van Licht.

Jij, mijn lief, je bent teruggekeerd naar huis.
Maar ware liefde blijft ons verbinden.
En straks,
dan zie ik jou terug, als jij mij opwacht bij de grens
en mij opnieuw met jouw liefde omhult.
Jij, mijn lief,
onze liefde is eeuwig, en sterft nooit.


Meer over kleding