WIJ STAAN VOOR...

Hulp verlenen en mensen vertellen van Gods liefde! Dat is het doel van het Leger des Heils. Ieder mens heeft recht op een eerlijke kans. Het Leger des Heils wil iedereen die kans geven. Daarom komen we op voor mensen die geen helper hebben. Wij willen iedereen -ongeacht afkomst, religie of wat dan ook- graag helpen, bijstaan of begeleiden. Als je onze hulp nodig hebt, zijn wij er voor je. Wie je ook bent. Daarom is iedereen welkom en staat voor iedereen de deur open, ook in Winschoten.


BIJ ONS KORPS.
Elke middag van maandag t/m vrijdag tussen 1 en 3 uur (behalve de woensdag) zijn diverse vrijwilligers in ons korpsgebouw actief om er voor te zorgen, dat wie ook maar binnen wil komen welkom geheten kan worden bij het drinken van een kop verse koffie of thee. Overigens dinsdag- en donderdagmorgen is deze koffie-inloop ook geopend van 9 uur tot half 12. Altijd in combinatie met de kledingwinkel.
Voor de een telt misschien een behoefte aan wat gezelligheid en contact bij het koffiedrinken; voor de ander is een gesprek belangrijk over wat hem of haar bezig houdt in het leven, soms worden mensen in beslag genomen door zorgen en verdriet die hen te neer drukken en die het leven zo donker maken.
U bent hartelijk welkom.


PASTORALE WACHT

Als u in dringende gevallen (situaties van ziekte of overlijden) bijstand en pastorale begeleiding nodig heeft, zijn Peter en Bineke Berkenbosch bereikbaar als korpsofficier.
Het beste kunt u het telefoonnummer van het korpsgebouw bellen. Als er niemand aanwezig is, spreekt u dan alstublieft het antwoordapparaat in. De aux. kapiteins luisteren dit zeer regelmatig af.
Tel.: 0597-416650
Zijn zij afwezig dan neemt in eerste instantie de korps sergeant-majoor Luppo Smook de pastorale wacht waar.


HELPT U ONS .... ?

U kunt ons helpen door een gift over te maken op: Rabobank-rekeningnr. NL92 RABO 0142 4382 43

Of meldt u aan als vrijwilliger.


Wie zijn we?

ACTUEEL

SAMENKOMSTEN (EREDIENST)

We houden samenkomsten op de zondagen om 10.00 uur.
U bent van harte uitgenodigd bij deze samenkomsten en welkom als wij ons geloof vieren op de zondagmorgen.


Zondag 12 augustus (8ste zondag v/d zomer) -
envoy Luppo Smook


Zondag 19 augustus (9de zondag v/d zomer) -
envoy Jurjen Siertsema


Zondag 26 augustus (10de zondag v/d zomer) -
majoor Freek v.d. Werf


Zondag 2 september (11de zondag v/d zomer) -
aux. kapt. Bineke Berkenbosch


Op onze facebook-pagina ziet u daags voor de eredienst de meest actuele informatie in de rubriek "Licht op de samenkomst".


ONS FACEBOOK

Volgt u onze Facebook ook? Hier leest u de meest actuele informatie en verdiepingsartikelen.
Op woensdag of donderdag is er de rubriek "Licht op de samenkomst" over de viering van de komende zondag.
Op zaterdag "De zondag wordt ingeluid". Binnen deze rubriek momenteel een serie korte portretten LICHTDRAGERS, over mensen die in woorden en gedachten, in hun doen en laten licht hebben gebracht aan mensen en de samenleving. Bijv. ds. Nico ter Linden, Martin Luther King en majoor Bosshardt.
Op zondagmorgen is er dan nog een item met mededelingen NA DE ZEGEN.KORPSBRIEF

De actuele editie verscheen begin juni na zondag Trinitatis. Deze geldt voor de gehele zomer. Wij adviseren u deze korpsbrief dan ook te bewaren, zodat u het schema van samenkomsten paraat heeft.
In september verschijnt een feestelijke editie van onze korpsbrief ter gelegenheid van het 130-jarig bestaan van Korps Winschoten. Dit jubileum wordt gevierd op zaterdag 27 en zondag 28 oktober aanstaande met:
- een feestelijk jubileumconcert in de Vennekerk
- een plechtige samenkomst in het korpsgebouw
- Johannes De Heer Zangdienst in het korpsgebouwCAMPERACTIVITEITEN

Om Korps Winschoten te promoten en de inwoners van Oost-Groningen met de hulpverlenende activiteiten van het Leger des Heils bekend te maken trekken vrijwilligers er regelmatig op uit met onze rode camper.
Elke donderdagmiddag staat de camper op de weekmarkt te Scheemda. We werken ook mee aan de diverse jaarmarkten in onze omgeving.
Zo kunnen mensen informatie krijgen over ons geloof en sociale hulpverlening. Ook is er gelegenheid u op te geven voor vrijwilligerswerk bij Korps Winschoten.Weekagenda

EEN MEDITATIEF MOMENT

Een medicijn.

Menselijke warmte is hét medicijn.
Elke dag wat druppels kan voldoende zijn.
Om te herstellen van een kil gevoel.
Warmte die je afstaat treft beslist haar doel.

Menselijke warmte daag’lijks gedoseerd
Verkracht en vertrouwen in een hart vermeert.
Onderzoek hoe ogen weer vol leven zijn,
Door slechts enkele druppels van dat medicijn

Menselijke warmte komt men vaak tekort.
Kijk maar eens rondom je hoe het daar aan schort.
Geef dan met veel liefde enk’le druppels af,
Van de warmte die God je rijkelijk gaf.


Frits Deubel – geestelijke gedichten.nl

Uit Zondagsbrief LdH Ws. 17 juni 2018___________________________________________!!! VAKANTIEMEDEDELINGEN

1.
In de vakantie zijn onze kledingwinkel en koffie-inloop alleen geopend op dinsdag en donderdag.

2.
De samenkomsten zijn gewoon op zondagmorgen om 10.00 uur in ons korpsgebouw, Dr. D. Bosstraat 16.

3.
De facebook-pagina wordt actueel bijgehouden, maar op een minder arbeidsintensieve wijze.


Wij wensen iedereen een schitterende zomer toe, hoe u deze ook doorbrengt.

meer weten over vrijwilliger zijn

U BENT WELKOM...

VOOR ONTMOETING

Op maandag t/m vrijdag (beh. woensdag) van 13.00 uur tot 15.00 uur
dinsdag en donderdag van 09.00 uur tot 11.30 uur.
Overigens kunt u kleding brengen in onze winkel tijdens de openingstijden, maar ook deponeren in onze kledingcontainers bij ons gebouw en aan de Kloosterlaan 19 in Winschoten.


VOOR DE CREA-MORGEN

Op de eerste woensdag van elke maand.
Tijden: 10.00 - 11.30 uur.
Graag elke keer apart opgeven bij kapt. Bineke.
Kosten: € 2,50


KINDERKOOKCAFÉ

Op elke eerste maandag van de maand.
Van 15.45 tot 17.15 uur


OM TE "BE-AMEN"

U komt de lof toe,
U het gezang
O Vader,
O Zoon,
O heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.


Meer over kleding