Samen Bijbellezen op dinsdagavond

Vindt u het ook belangrijk om de Bijbel te lezen? Samen de Bijbel lezen kan best boeiend zijn! Deze avonden worden onregelmatig gehouden, info 06 1546 2288.