Samen Bijbellezen

Tijdens het lezen en bestuderen van de Bijbel spreekt God. Daarnaast ontmoeten we elkaar en proberen we samen te ontdekken wat de Bijbel zegt en wat dat voor ons betekent. We zijn samen in gesprek en zo proberen we steeds meer te ontdekken van de liefde van God. Meestal staan wij bij een thema stil. Op maandag om 19:30u en op dinsdag om 10:00u zijn de ontmoetingen rond de Bijbel, twee maal per maand in Het Zwin 1, in Middelburg. Info 06 1546 2288 Daarnaast ontmoeten wij elkaar rond de Bijbel in het ‘Steunpunt’ (in de kledingwinkel) in Vlissingen, Singel 254. Dat is op de 3e dinsdag van de maand. (niet in december, juli en augustus) U bent van harte welkom!