Crea café

Samen met andere gezellig creatief bezig zijn en/of een kopje koffie drinken? Haken,

breien, kaarten maken, tekenen, kleuren, kledingreparatie met de naaimachine,
spelletjes doen, advies krijgen en vaardigheden aanleren.

Het Crea Café is open van 10.00-12.00 uur op de volgende data: 22 mei, 12 juni en 26 juni.

Het Crea Café is een inloopochtend; kinderen zijn ook welkom.

Kom eens langs bij het Leger des Heils aan Het Zwin 1 in Middelburg.

Meer info: telefoon (0118-) 614877 / 06-51217659, e-mail: korps.walcheren@legerdesheils.nl.