Crea café

Samen met andere gezellig creatief bezig zijn en/of een kopje koffie drinken? Haken,

breien, kaarten maken, tekenen, kleuren, kledingreparatie met de naaimachine,
spelletjes doen, advies krijgen en vaardigheden aanleren.

Het Crea Café is open de tweede en vierde dinsdag van de maand van 10.00-12.00 uur.

Het Crea Café is een inloopochtend; kinderen zijn ook welkom.

Kom eens langs bij het Leger des Heils aan Het Zwin 1 in Middelburg.

Meer info: telefoon 06-1018 8973 e-mail: korps.walcheren@legerdesheils.nl.