Bezoek voor u (BVU)

Een aantal leden van het korps is lid van een team met de naam ' Bezoek voor u'. Het team bezoekt regelmatig zieken, bejaarden, alleenstaanden of mensen die zich eenzaam voelen. Zij bezoeken hen zowel thuis als in een zorginstelling. Tijdens het bezoek is er ruimte voor een praatje, is het mogelijk er samen even op uit te trekken (bijvoorbeeld om boodschappen te doen) of kan de medewerker waar nodig hand- en spandiensten verrichten. Rond Kerst, de Pasen en nationale ziekenzondag vinden er bijzondere acties plaats om ook deze mensen een warm hart toe te dragen.

Ook worden er regelmatig zogenaamde samenkomsten (kleine kerkdiensten) georganiseerd bij de mensen thuis. Zo verkleinen we voor hen de afstand tot het kerkgebouw en ook tot het geloof. Daarnaast wordt er twee keer per jaar een feestmiddag gegeven in het korpsgebouw in Middelburg. Vijftigplussers, bejaarden, alleenstaanden, ouderen en gehandicapten zijn hier van harte welkom!

Naast ' Bezoek voor u' is er ook pastorale hulp, bijvoorbeeld wanneer iemand ziek is, er sociale problemen zijn of vanwege levens- en zingevingsvragen.