Wie zijn we

Het Leger des Heils, Korps Walcheren, is een geloofsgemeenschap die graag midden in de samenleving wil staan. We willen er zijn voor mensen in de buurt en dus ook voor u. We willen u graag laten kennismaken met een aantal activiteiten die wij organiseren. Kijk hiervoor bij Nieuws of in de Agenda. U bent overal van harte welkom! Heeft u vragen? Mail of bel ons dan. De contactgegevens vindt u onderaan deze pagina. Contact

Theatervoorstelling!

image
Meer informatie:

Kleding

We scheiden kleding en schoenen van het afval met het doel om deze producten te hergebruiken. Wat dat oplevert, gebruiken we weer om anderen te helpen. Inzamelen kan op verschillende manieren. Wilt u kleding inleveren? Ga dan naar één van de dichtstbijzijnde kledingcontainers, de kledingwinkels in Vlissingen en Middelburg of gebruik de kledingcontainer van het korpsgebouw aan Het Zwin in Middelburg. Uiteraard kunt u in de kledingwinkels ook terecht om kleding te kopen. U bent van harte welkom! Kledingwinkels

Agenda preview

Steun het Leger des Heils

Wij hebben uw donatie hard nodig om mensen te kunnen helpen die het niet alleen kunnen. Help ons helpen.
U kunt uw donatie overmaken naar rekeningnummer NL86 RABO 0156 0411 46.