Korps Waterweg Centraal

De Geschiedenis van het Leger des Heils in Vlaardingen en Schiedam

2001 - Fusie van Korpsen

De fusie van Korps Vlaardingen & Korps Schiedam

2003 - Renovatie

2006-06-07 - 100 Jaar Leger des Heils in Vlaardingen

2007 - 100 Jaar Vlaardingen Band

2016 - Verbouwing

Verbouwing van de Jeugdzaal tot een multifunctionele ruimte

We hebben de behoefte om meer aparte ruimtes te hebben voor de jeugd en als gespreksruimte. Is het hebben van een goede ontmoetingsruimte heel belangrijk. Wordt het sanitair aangepast, de keuken uitgebreid en is het de laatste jaren de wens binnen het Leger des Heils om de kledingwinkels in het gebouw te hebben.

Klik hier voor meer gegevens

Before:
Jeugdzaal

After:
2016-07-27 (1)

2016-08-20 - Heropening

P1070421

2017-06-11 - Afscheid Maj. Oeti Kaspers

2017-06-11 - Afscheid Oeti Kaspers (5)

2017-06-18 - Welkom Lt. Hans & Edith van den Hoek

Bevestiging

Samenkomst

2017-07-02 - Afscheid Atie Kooij als Penningmeester

Afscheid Atie Kooij als Penningmeester na 25 jaar de functie vervuld te hebben.
Door Commisioner Hans van Vliet benoemd tot Ere Penningmeester van Korps Waterweg Centraal!

Coby Naujoks zal haar opvolgen en de functie vervullen naast haar penningmeesterschap van de Vlaardingen Band.

2017-07-02 - Afscheid Atie Kooij als KPM

2017-09-10 - Aanstellingen

Op zondag 10 september kregen envoy Miep van der Woude en zr. Tine de Bruijn hun aanstellingen uitgereikt
voor respectievelijk Korpssergeant Majoor en Assistent Korpssergeant Majoor.

Beiden vervullen zij deze taak al geruime tijd en we zijn hen dankbaar wat zij de afgelopen periode allemaal voor het korps hebben betekend.

Ook is de aanstelling uitgereikt als lid van de Pastorale Raad aan zr. Ria Peemen en zr. Christa Egberts.

De Pastorale Raad bestaat nu uit:

  • Envoy Miep van der Woude (KSM)
  • Br. Jan Kooij (KS)
  • Zr. Ria Peemen
  • Zr. Christa Egberts
  • Hans van der Hoek
  • Edith van der Hoek

De belangrijkste verantwoordelijkheid van de Pastorale Raad is om pastorale zorg te verlenen aan de gehele korpsgemeenschap.

2017-09-10 - Aanstellingen

2018-06-03 - Aanstellingen

Kapelmeester Vlaardingen Band

Korps Administrateur

2018-09-01/02 - Korpsweekend 2018

2018-11-01 - Naamsverandering

Korps Vlaardingen

2019-09-07/08 - Korpsweekend 2019