Versoepeling Maatregelen

05-06-2020

Met de wetenschap die we nu hebben en de richtlijnen die we dienen te volgen, die we vanuit ons Hoofdkwartier krijgen,
hebben we met de korpsraad het volgende besloten met betrekking tot de komende periode. Met ingang van 1 juni zijn
bijeenkomsten tot 30 personen weer mogelijk.
Daarbij blijven voor iedereen de basisregels van kracht:
- houd 1,5 meter afstand
- was vaak je handen
- blijf thuis als je verkoudsheidsklachten of griepverschijnselen hebt.
Voor alle activiteiten zijn regels opgesteld en maatregelen getroffen en iedereen wordt verzocht zich daar aan te houden.
Voor ons korps houdt dat in:

Samenkomsten
Met de korpsraad hebben we de volgende afspraken gemaakt met betrekking tot het houden van samenkomsten. In
principe is dat vanaf 1 juni weer mogelijk met maximaal 30 personen en vanaf 1 juli met maximaal 100 personen.
Op de zondagen in juni wordt de korpszaal opengesteld van 10.00-11.30 uur. U kunt dan binnenlopen (via de hoofdingang)
voor meditatie, stilte en gebed. Op de achtergrond zal zacht muziek klinken en u kunt komen voor een persoonlijk gebed.
Er wordt géén liturgie gevolgd. Wel is lt. Edith van den Hoek dan in ieder geval aanwezig.
Dit is een mooie aanloop naar juli, wanneer we met maximaal 100 mensen bij elkaar mogen komen. Echter zullen de
samenkomsten dan nog niet de vorm hebben zoals we dat gewend zijn. Er mag bijvoorbeeld nog niet gezongen worden en
ook mag het muziekkorps nog niet begeleiden. Er wordt een protocol opgesteld voor de samenkomsten en deze ontvangt
u z.s.m.

Kledingwinkel
Op woensdag 3 juni zijn de deuren van de kledingwinkel weer opengegaan. Ook op donderdag 4 juni was de winkel open en
beide teams zijn blij weer aan de slag te kunnen. De winkel is op gebruikelijke tijden geopend: woensdags en donderdags
van 11.00-14.00 uur

Creatief café
Op donderdag van 10.00-12.00 uur is er Creatief Café. Hier zijn voorlopig maximaal 20 personen toegestaan, in verband
met de combi-opening van de kledingwinkel.

Come Inn
Op maandag 8 juni start de Come Inn weer. De opstelling van de tafels is anders dan we gewend zijn om de 1,5 meter
afstand te waarborgen. De Come Inn vindt gewoon plaats van 11.00-15.00 uur. De lunch ziet er anders uit; deze wordt van
te voren bereid en op de tafels aangereikt. Met het team van de Come Inn zijn de regels doorgesproken en alle bezoekers
worden verzocht de aanwijzingen van het team te volgen.

Bijbelgespreksgroep
In overleg met kapt. Ria Schuitert is er op de volgende data Bijbelgespreksgroep: maandag 8 juni, maandag 22 juni en
maandag 6 juli. Deze data stonden in de oorspronkelijke planning. Vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar en we starten om
19.30 uur.

Quiltbee
Op donderdagmiddag 25 juni is er van 13.30-15.30 uur weer Quiltbee en kan er op gepaste afstand weer aan de quilten
worden gewerkt.

Ladiesnight
De geplande Ladiesnight van 16 juni gaat niet door. De eerstvolgende Ladiesnight staat gepland op dinsdag 15 september
2020. Verdere informatie daarover volgt later.

Pastoraat – even bijpraten
Vanaf maandag 8 juni is luitenant Edith van den Hoek elke maandag t/m donderdag van 09.00-12.00 uur in het
korpsgebouw beschikbaar voor persoonlijke gesprekken. U kunt hiervoor een afspraak met haar maken.

We hopen en bidden van harte dat, mede door inachtneming van alle regels, we snel wennen aan het nieuwe normaal.
Dankbaar zijn we bij voorbaat voor ieders medewerking en begrip.