Protocol Samenkomsten per 1 Juli 2020

01-07-2020

Nu er versoepelende maatregelen zijn rondom het Corona-virus, hebben we in de korpsraad besproken hoe we daarmee omgaan m.b.t. onze samenkomsten.
We volgen de adviezen van de rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) en gemeentelijke overheden, alsook de richtlijnen die vanuit het hoofdkwartier van het Leger des Heils aan ons worden gegeven.

Met ingang van 1 juli is het weer toegestaan samenkomsten te houden met een maximaal aantal personen van 100 personen. Hierbij dient de 1,5 meter afstand gehandhaafd te worden. Vooralsnog is er voor gekozen om nog geen samenzang te hebben (omdat er dan 3 meter onderlinge afstand nodig is). Toch geloven we dat er genoeg manieren zijn om God te loven en te prijzen en verlangen we er weer naar om bij elkaar te komen in Gods huis.

Er is een protocol opgesteld en we vragen u dit goed door te lezen en u daaraan te houden.

 • Kom niet als u verkouden bent, griepklachten of koorts heeft;
 • U dient zich van te voren aan te melden voor de samenkomst bij Atie Kooij, per mail atiekooij12@gmail.com of telefonisch 078-6132469 (graag vóór zaterdag 20.00 uur)
 • Als u onverhoopt toch niet kunt komen, gelieve ook af te melden; (natuurlijk kunt u zich voor meerdere weken opgeven; als u maar niet vergeet af te melden als u toch niet aanwezig kunt zijn!)
 • De samenkomst begint om 10.00 uur – kom dus niet te vroeg – en duurt tot ongeveer 11.00 uur (Regiotaxi dus om 11.15 uur bestellen!)
 • Iedereen komt binnen via de hoofdingang aan de Magnoliastraat (ook voor sleutelhouders geldt dat andere deuren gesloten blijven);
 • Bij de ingang wordt gevraagd naar uw gezondheid en u wordt verzocht uw handen te desinfecteren;
 • Volg de aanwijzingen van deursergeant en/of degene die daarvoor aangewezen is;
 • Neem plaats op één van de stoelen; huisgenoten mogen naast elkaar zitten;
 • Gelieve géén gebruik te maken van de toiletten op zondag;
 • Na afloop is er géén koffie/thee;
 • Binnen de samenkomsten van het Leger des Heils is de uitnodiging om te bidden aan de heiligingstafel gebruikelijk. Ook hierbij geldt de 1,5 meter afstand en knielt er in deze periode niemand bij u neer. U kunt ook op uw eigen plaats een toewijding maken.
 • Pastorale gesprekken kunt u aanvragen bij lt. Edith van den Hoek, 06-22924608.
 • De collecte vindt niet plaats tijdens de samenkomst, bij de uitgang staan de collectebakjes en u wordt verzocht dan uw bijdrage te leveren.

Hartelijk dank voor uw medewerking.
Wij blijven u op de hoogte houden van de ontwikkelingen en zien naar u uit.

Download Document