Collectes

30-03-2020

Door het niet houden van samenkomsten in korps Vlaardingen zijn er ook geen collectes. Daarbij komt dat we op dit moment ook geen inkomsten hebben omdat de kledingwinkel gesloten is en er ook geen verhuur van ons gebouw is, wat voor ons ook hele belangrijke bronnen van inkomsten zijn. Daarom willen wij u vragen, voor zover dat mogelijk is voor u uw wekelijkse zondagscollecte over te maken naar:

Leger des Heils Vlaardingen
NL 54 RABO 0101365829
onder vermelding van: collecte