Wie zijn wij?

Even voorstellen

We willen door onderlinge relaties, activiteiten die de wijk opbouwen en missionair werk, een levendige gemeenschap vormen met hart voor God, elkaar en voor de wijk. Samen werken we zo aan het zichtbaar maken van de Goede dingen van God in de wijk. De kernwaarden die we hierbij hanteren zijn Geloof, Hoop en Liefde. We geloven dat op deze manier Jezus en de Kerk nog betekenis kunnen hebben voor het leven van nu!