Wie zijn wij

Korps Valleistreek is een kerkelijke gemeenschap van het Leger des Heils. 

Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in zijn naam menselijke nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie.

Korps Valleistreek is gelegen in Ede en daarmee in het zuidelijke deel van de Gelderse Vallei.

Aan de rechterkant kunt u alles over ons en het Leger des Heils te weten komen. Indien u nog vragen heeft kunt u altijd contact met ons opnemen.