Samenkomsten in Corona-tijd

Vanaf 6 september willen wij weer fysiek bij elkaar komen in ons gebouw “de Akker”.

Helaas zijn wij nog steeds beperkt door de Coronamaatregelen en dit betekent dan ook dat, tot onze spijt, niet iedereen zo maar op zondag naar de dienst kan komen. Als wij ons aan de 1,5 maatregel houden dan kan dit voorlopig met maximaal 35 personen.

De inhoud van de diensten zal iets anders zijn vanwege de genoemde maatregelen. Al met al denken we toch dat we weer fysiek, al is het met een kleinere groep, bij elkaar kunnen komen om elkaar te ontmoeten, samen gemeente te zijn maar bovenal om met elkaar God te kunnen loven en prijzen.

Als u naar de dienst wilt komen dan dient u hiervoor een reservering te maken. U kunt dit doen via mail of telefoon (0318 - 513 088) bij zuster Aafke van Kraanen.
Opgave kan tot vrijdagmiddag voorafgaand aan de dienst op zondag. U zult een plaats toegewezen krijgen in de zaal en ook is het toiletgebruik zeer beperkt.

Helaas kan het zo zijn dat u misschien op een zondag niet kan komen omdat er al teveel opgaves zijn maar dit hoort u dan van zuster Aafke van Kraanen en zij laat u weten wanneer u wel naar de dienst kunt komen. We zullen proberen om geluidsopnamen te maken zodat de dienst terug te beluisteren is. Op deze manier bent u er toch bij betrokken wanneer u niet naar de dienst kunt of nog even niet durft te komen.