Muziekkorps

De muziekkorpsen van het Leger des Heils zijn een kenmerkend onderdeel binnen het kerkgenootschap. Al sinds de ontstaansgeschiedenis van het Leger des Heils spelen zij een belangrijke rol bij het begeleiden van de samenzang in de kerkdiensten en - zeker in de beginperiode - om de aandacht van mensen op straat te wekken.

Ook Korps Valleistreek beschikt over muziekkorps dat bestaat uit ruim 20 muzikanten. De meeste muzikanten zijn heilssoldaat en dragen uniform, hoewel er ook niet-heilssoldaten lid zijn en hun partijtje meespelen. De leiding van het muziekkorps is sinds 2000 in handen van Olaf Ritman.

Naast het begeleiden van de samenzang speelt het muziekkorps altijd een eigen bijdrage in de kerkdienst, waarbij geput wordt uit de rijke muziekbibliotheek die het Leger des Heils kent.

Medewerking

Regelmatig verleent het muziekkorps haar medewerking aan diensten buiten de eigen gelederen. Voorbeelden zijn de jaarlijkse Volkskerstzang in Oosterbeek en diensten in verpleeg- en verzorgingshuizen.

Het is mogelijk om het muziekkorps te vragen haar medewerking te verlenen in uw eigen dienst of als u een bijzondere activiteit heeft. Neemt u daarvoor contact op via mail.