Muziekkorps

Korps Valleistreek beschikt voor de begeleiding van de samenzang in de erediensten over een muziekkorps in de vorm van een brassband. Naast het begeleiden van de samenzang speelt het muziekkorps ook altijd een eigen bijdrage in de dienst, waarbij geput wordt uit de rijke muziekbibliotheek die het Leger des Heils kent.
Regelmatig verleent het muziekkorps ook haar medewerking aan diensten buiten de eigen gelederen. Voorbeelden zijn de jaarlijkse Volkskerstzang in Oosterbeek en diensten in verpleeg- en verzorgingshuizen. Neemt u eens contact op als u het muziekkorps in uw eigen dienst wilt gebruiken.
De leiding van het muziekkorps is sinds 2000 in handen van Olaf Ritman.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via de mail (klik).

Partijverdeling

Kapelmeester
Olaf Ritman

1e cornet
Harold Nieuwland
Alexander Kruidhof
Jane Slok
Jasper Slok

2e cornet
Bea Willems
Pauline van Buren
Mirthe Slok
Julian Ritman

1e alt
Hanneke Vredenburg

2e alt
Aafke van Kraanen

1e bariton
Ron Marseille

2e bariton
Wilma Marseille

Trombone
Ellen Knippenberg

Euphonium
Ernst-Peter Slingerland
Gerbert van Ditten

Es bas
Ronald Slijkhuis
Herman van der Wal

Bes bas
Rogier IJsendorn

Percussie
Elnathan Prinsen