Korpskadetten

Wat is een korpskadet?

Een korpskadet is een jongere die in het korps lessen volgt over het geloof en het Leger des Heils. De meeste korpskadetten zijn tussen de 12 en 18 jaar oud. Meestal dragen zij een uniform.


In korps Valleistreek is deze groep onderverdeeld in 2 leeftijdsgroepen, te weten:

  1. Een groep van 12 tot 16 jaar (die we Junior Korpskadetten noemen).
  2. Jongeren vanaf 16 jaar (die we Korpskadetten noemen).

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via de mail (klik).