Gebedsontmoeting

Bidden kun je alleen doen, maar het is ook heel waardevol om met elkaar te bidden. Het is niet zo dat, als je daar komt, je verplicht bent om hardop te bidden. Ook is het niet zo dat, als je een keer geweest bent, je dan ook elke maand moet komen.  De ervaring is wel, dat als je een keer geweest bent, dat je graag weer terug komt.

Een paar uitspraken van mensen over het bidden:

Corrie ten Boom: Gebed verplaatst onze aandacht van het probleem naar de kracht, van de bezorgdheid naar de Almachtige.
Laurence Freedom: Gebed is een essentieel onderdeel van een vervuld leven. Als we niet bidden leven we maar half en is ons geloof maar half ontwikkeld.
Sören Kierkegaard: Het gebed verandert niet God, maar degene die bidt.

Waar

  1. Elke 1e maandag van de maand in korpsgebouw "de Akker".
  2. Elke 2e woensdag van de maand bij de familie Bom, 't Kofschip 97-2 te Veenendaal.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via de mail (klik)