Korps Valleistreek

Adresgegevens

Leger des Heils
Korpsgebouw "de Akker"
Reehorsterweg 88 
6717 LG Ede
T (0318) 610 345

Korpsofficieren

Majoor Jolanda Fennema-Strijk
Majoor Robert Paul Fennema 


T (0318) 654 406 
M (06) 103 203 57
M (06) 225 001 98
E  klik hier