Bezoek voor U

Eenzaamheid is een knelpunt in onze samenleving. Korps Valleistreek zet zich in om mensen die eenzaam zijn regelmatig te bezoeken. Het kan ook gaan om langdurig zieken en/of oudere korpsgenoten die niet meer in staat zijn om de samenkomsten te bezoeken. Ook voor andere mensen die een beroep willen doen op het werk van het Leger des Heils, kan de BvU-groep mogelijk van betekenis zijn. De deelnemers van "Bezoek voor U" bieden een luisterend oor en verlenen zo nodig (binnen redelijke grenzen) praktische ondersteuning.

Verdeeld over het jaar vinden er activiteiten plaats, zoals in de periode van Pasen en Kerst. Verder proberen we voor de doelgroep aandacht te hebben op speciale momenten, dat kan zijn met een verjaardag of een jubileum.

De deelnemers van de BvU-groep hebben 1 x per 2 maanden een eigen vergadering. Hierbij worden (anoniem) ervaringen uitgewisseld en bemoedigingen met elkaar gedeeld. Tevens vindt een verdeling plaats van de te ondernemen taken.

De BvU-secretaris legt verantwoording af aan de korpsleiding en werkt samen met de coördinator van het Pastoraal Team.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via de mail (klik).