Bijbelkring

22-09-2020

Leger des Heils Onbekend

14.00 uur - "de Akker"

Het is belangrijk om de Bijbel te lezen en te begrijpen. Maar het is ook goed om daarover met elkaar in gesprek te gaan en zo meer te weten te komen over de betekenis van wat er in de Bijbel staat. Dit alles komt aan bod tijdens de Bijbelkring.