Wie zijn wij

Leer ons kennen als Leger des Heils in het algemeen, maar ook als kerkelijke gemeente in Ede. Wie zijn wij

Bij Bosshardt

Bij Bosshardt is een huiskamer voor de buurt, een ontmoetingsplek waar jong, oud, arm en rijk, allochtoon of autochtoon welkom is. Bij Bosshardt bevindt zich in ons eigen korpsgebouw. Bij Bosshardt

Winkels

Waar de één iets teveel van heeft, komt een ander wel eens iets tekort. Indien u kleding wilt doneren, zorgen wij dat het op de juiste plek terecht komt. Korps Valleistreek heeft drie kledingwinkels; Ede, Veenendaal en Wageningen. Wij werken met vrijwilligers, zodat de opbrengst geheel ten goede komt aan het werk van het Leger des Heils. Kledingbeurs

Luisteren en lezen

Leer korps Valleistreek kennen d.m.v. opnamen van samenkomsten en de korpsbrief. Naar de media

Wilt u ons steunen

Indien u ons werk financieel wilt steunen, dan kunt u een bedrag overmaken op NL77RABO0142087955 t.n.v. Korps Valleistreek te Ede o.v.v. gift (evt. aangevuld met een speciaal doel).