Pasen

16-04-2017

Voorafgaand aan de paasjubeldienst was er een gezamenlijk paasontbijt