inzegening van heilssoldaten

09-04-2017

Tijdens de dienst op Palmzondag werden zr. Jellie Kranenburg en zr. Loes Wesseling ingezegend tot heilssoldaat. Het thema van de dienst was: " Jouw reactie op de actie van Jezus"