Belangrijke mededeling

17-03-2020

De Nederlandse overheid heeft verregaande maatregelen genomen om verdere verspreiding van het Corona virus te voorkomen. De leiding van het Leger des Heils heeft daarom besloten om alle samenkomsten tot nader order te annuleren. Dat betekent dat in ons korps geen samenkomst op zondagmorgen plaatsvindt. Ook willen wij zoveel mogelijk gehoor geven aan de oproep van de overheid en rekening houden met de veelal kwetsbare doelgroepen die onze activiteiten bezoeken. Daarom is ook besloten om tot nader order de activiteiten die door de week plaatsvinden te annuleren. Wij begrijpen heel goed dat dit voor veel bezoekers van onze activiteiten een grote impact heeft, maar we vertrouwen erop dat we hiermee het juiste doen.