Vrijwilligers

Kies voor vrijwilligerswerk bij het Leger des Heils in Treebeek-Brunssum

Onze activiteiten zijn weer van start gegaan. De coronacrisis noopte ons alles op een heel laag pitje te zetten en noopt ons nu nog tot aanpassingen conform de wettelijke regels die gesteld zijn en worden. Wij zoeken nog naar versterking van ons team vrijwilligers. Het bestaande team vrijwilligers doet wat kan maar komt steeds maar handen te kort en er blijven taken liggen die echt gedaan moeten worden. Kom eens langs op woensdag of donderdagochtend en vraag naar Sjaak den Hollander. Bellen kan ook op 06-46530118

We zoeken mensen die met een vaste regelmaat willen assisteren in:

De kledingwinkel/openhuis
Alle ontvangen kleding moet worden
uitgezocht
gesorteerd
uitgehangen
keukendienst
koffieschenken
etc.

Schoonmaak/onderhoud Leger des Heilsgebouw
Ontvangstruimte-Kerkzaal-Kledingwinkel-Kantoor-Gebedsruimte-Gang-Vergaderzaal-Toiletten etc
stofzuigen
ramen zemen
toiletten reinigen
vloeren dweilen
technische onderhoudsklusjes
keukenapparatuur reinigen
tuin onderhouden
etc.

Ondersteuning muziekafdelingen
Kunt u zingen of bespeelt u een instrument?
Meld u aan aan als muzikale vrijwilliger