Maatschappelijke dienstverlening

Adressen en telefoonnummers

Overige Leger des Heils adressen in Zeeuws-Vlaanderen

"La Salette" Centrum voor Maatschappelijke Opvang 
Rapenburg 119 
4581 AC Vogelwaarde 
0114-676085 
 
Beschermde woonvorm "Domus Scala"
Dag- en Nachtopvang 
Stationsweg 37-39
4538 AB Terneuzen
0115 - 619560
  
Ambulante begeleiding, telefoonnummer 0115-613332,  bestaand uit: 
- Tien voor Toekomst 
- Housing First 
- Voortgang 
- In Balans 
- Grijs Genoegen 
Stationsweg 37-39
4538 AB Terneuzen
0115 - 613332

Meer mogelijkheden en informatie over hulp mogelijkheden:

www.legerdesheils.nl/zuidwest-nederland