Bidden voor de Stad

Toekomstvisie

Een nieuw initiatief: bidden voor de stad. We willen dat doen met zoveel mogelijk christenen van zoveel mogelijk kerken uit Terneuzen. We geloven dat het één van de activiteiten is die christenen met elkaar moeten doen, zoals de eerste gemeenten in het boek Handelingen, die steeds weer samen het contact met God zochten.

Elke eerste vrijdag van de maand bidden christenen uit verschillende kerken uit de gemeente Terneuzen voor onze stad en regio. De avond duurt van 19.30 uur tot 21.00 uur.

Iedereen is welkom, om mee te bidden of om er gewoon bij te zijn, in ons korpsgebouw, Dijkstraat 90 Terneuzen.

We starten op Vrijdag 7 juni 2019, vervolgens vrijdag 5 juli, vrijdag 2 aug. enz. 

Waarom? Zoals gezegd, het is een opdracht van God, maar er is ook veel en steeds meer tegenstand in de maatschappij. We hebben een tegenstander, de duivel, die er niet tegen kan! (tegen gebed) Daarbij: het elkaar opzoeken als christenen geeft ook een positief signaal in de maatschappij. Het is altijd ontzettend fijn om elkaar te ontmoeten, ook buiten de eigen kerk.

Voor wie of wat? We willen bidden voor de stad in de meest brede zin. Denk aan: de plaatselijke overheden, burgemeester en wethouders en de raad, de mensen die onze veiligheid bewaken: politie, brandweer, de mensen uit de zorg, dokters, ziekenhuispersoneel, de mensen van de thuiszorg, scholen en andere onderwijsinstellingen, vluchtelingen, huwelijken, gezinnen, alleengaanden, eenzamen, de verschillende kerken en hun werk. Maar het kan ook breder, bijv. vervolgde christenen, Israël. En er is natuurlijk de inbreng van de deelnemers.

Uitgenodigd zijn in ieder geval alle kerken die ook uitgenodigd worden voor de week van gebed. Tijdens deze week (20 tot 26 januari) zal hier ook meer kenbaarheid aan gegeven worden, en de eerste vrijdag daarna is dan de eerste keer.

We hopen en bidden om de zegen van God hierover, maar vooral op het werk van de Heilige Geest, die woont in de harten van de mensen.

N.B. op de Startdag, 7 juni begint om 21:00 uur aansluitend het 24 uurs kettinggebed "Getriggerd door de Geest" dat wordt afgesloten op zaterdagavond met de "Praise and Worship Night"