Strijdkreet

Strijdkreet is het bekende blad van het Leger des Heils

De Strijdkreet is een van de oudste bladen van Nederland, want de Strijdkreet telt 130 jaargangen. Vroeger gingen onze Heilssoldaten op stap om de Strijdkreet in de straten, café’s en andere plekken aan te bieden. Tegenwoordig is de Strijdkreet een online magazine dat continu voorzien wordt van nieuwe verhalen, series, portretten en thema’s.

Wilt u graag een papieren Strijdkreet, kom dan langs bij ons korpsgebouw of kijk eens zaterdag op de markt in het stadscentrum. Meestal staat daar een van onze heilssoldaten die u graag een Strijdkreet overhandigt.

Foeke