Geld doneren

Wilt u het werk van korps Nieuwegein ondersteunen met een financiële bijdrage?

Wilt u het werk van het Leger des Heils in Nieuwegein financieel ondersteunen? Wij kunnen uw gift goed gebruiken en zullen het inzetten voor een van onze goede doelen in Nieuwegein. Uw bijdrage kunt u storten op NL84RABO0338011242 ten name van Leger des Heils korps Nieuwegein.

Alvast hartelijk dank voor uw gift!