Wie we zijn

In Nieuwegein is het Leger des Heils vertegenwoordigd door een kerkelijke afdeling van het Leger des Heils, wij noemen dat een Korps. In ons korps staat de missie van het Leger des Heils centraal. Het evangelie verkondigen in woord en daad, zonder enige vorm van discriminatie. Wie wilt u spreken

Wat we doen

Op deze site vindt u activiteiten waarmee we deze missie in Nieuwegein proberen uit te voeren. Activiteiten

kleding

De kledingwinkel is geopend op dinsdag- en donderdagochtend van 09:30 tot 12:00

Achter het korpsgebouw staan blauwe kledingcontainers. Hier kunt u 24 uur per dag kleding brengen. Meer over kleding

Hoe kunnen we u van dienst zijn?

image
Welkom

Nieuws

meer nieuws

Agenda

meer agenda

De Heraut

De Heraut is het korpsblad van het Leger Des Heils Nieuwegein

dhr. mevr.
Inschrijven op De Heraut

Wilt u ons steunen

Giften

Uw gift en/of financiële maandelijkse bijdrage voor het Leger des Heils werk in korps Nieuwegein, blijft nodig! Uw bijdrage kunt u storten op rekeningnummer: NL84 RABO 0338 011242, ten name van Leger des Heils korps Nieuwegein.