Liturgisch Bloemschikken

De bloemen van 21 april 2019, 1e Paasdag

Bijbel: Marcus 16:1-16

Jezus heeft de dood verslagen! Ga en vertel!

Het was God zelf, die in Jezus, op Goede Vrijdag onze plaats innam. Hij heeft de verzoening bewerkt. Alleen God, onze Heer en Schepper, kon alleen borg voor ons staan, onze plaats innemen, de eeuwige dood verduren. 

Met andere woorden, bij de verzoening, staat God zelf dus centraal!

Na de kruisiging zegt de engel dit: Jullie hoeven niet bang te zijn. Ik weet dat jullie op zoek zijn naar Jezus uit Nazaret. Hij is gestorven aan het kruis. Maar hij is opgestaan uit de dood.

Als je dit goede nieuws weet dan kan je niet stil zitten en het voor jezelf houden. ‘k Ben zo blij Jezus redde mij’

‘Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld’.

De mand is gevuld met 12 witte rozen. Voor alle maanden 1, voor alle stammen1. Voor alle windstreken.

Onvoorwaardelijke liefde betoont aan ons door het lijden sterven en de opstanding van Jezus.

De campanula staat voor het verkondigen van het goede nieuws.