Liturgisch Bloemschikken

De bloemen van 10 maart 2019

Bijbel: Romeinen 3:21-26 Joël 2:12-14

Joël zegt tegen de Israëlieten: niet je kleren moet je scheuren, maar je hart. En dat geldt ook voor ons. Als voorbereiding in die 40 dagen tijd. 

Die dagen naar Goede Vrijdag, die dagen naar Pasen. 

Misschien is het een goed moment om eens goed naar jezelf te kijken. Laat het licht van de Heilige Geest eens diep in je hart schijnen.

Bedenk nu eens, als Joël het heeft over het scheuren van je hart, waar is het bij jou misgegaan in je relatie met God? 

Dat is niet even een gebed waarin je snel vergeving vraagt. Het is een diepgaand zelfonderzoek dat echt berouw oplevert.

En dan komen de karaktereigenschappen van God zelf. Hij is genadig, liefdevol, geduldig, trouw en tot vergeving bereid door Jezus.

In de lijdenstijd is de ondergrond paars, de kleur van ingetogenheid.

Het hart wordt onderzocht door het gebed en de Heilige Geest, cornus tak en tulp.

Dan komt de karakter eigenschap van God aan 't licht. Genade, gesymboliseerd door de lelie.