Bijbelstudie

Elke 14 dagen is er op de donderdagmorgen Bijbelstudie.
Met een fijne groep mensen staan we dan stil bij verschillende thema's die in de Bijbel voorkomen.
Maar ook worden de achtergronden van de verhalen besproken.

Elke 2e en 4e zondag van de maand is er de groeigroep.
Nadat de samenkomst is afgelopen gaan we met elkaar eten en vervolgens in twee groepen de Bijbelbespreken. 
Groeien vanuit Gods woord!

U bent hiervoor van harte uitgenodigd.