Bijbelstudie

Elke 14 dagen is er op de donderdagmorgen een Bijbelstudie.
Met een fijne groep mensen staan we dan stil bij verschillende thema's die in de Bijbel voorkomen.
Maar ook worden de achtergronden van de verhalen besproken.

U bent hiervoor van harte uitgenodigd.