Wie zijn wij?

Wie zijn wij…
Het Leger des Heils in Maassluis is een enthousiaste betrokken groep christelijke mensen die het goede nieuws van Jezus in woord en daad wil uitdragen. Daarom ook deze website waarin we een en ander vertellen over wat we doen en geloven. Het Leger des Heils Maassluis is onderdeel van het Leger des Heils, stichter William Booth.

Wij geloven..
Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijk kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Zijn opdracht is het evangelie van Jezus Christus te prediken en in Zijn naam menselijke nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie.

Er zijn voor de ander…
Wij proberen er te zijn voor de ander. Samenleven doe je namelijk niet alleen. Vandaar dat we ook veel activiteiten organiseren die helpen om mensen samen te brengen. Een van die doelen is ook om mensen uit de eenzaamheid te halen.

U bent van harte welkom bij het Leger des Heils Maassluis. Kom gerust binnen voor een kopje koffie, een gesprek, of een lekkere kop soep.