over ons

19-09-2014

Hulp verlenen en mensen vertellen van Gods liefde. Dat is het doel van het Leger des Heils. We laten ons inspireren door de Bijbel, in het bijzonder door de woorden en daden van Jezus Christus. Hij is ons voorbeeld. Iedereen heeft recht op een eerlijke kans. Het Leger des Heils wil mensen die kans geven. Daarom komen we op voor mensen die geen helper hebben. Als je onze hulp nodig hebt, zijn wij er voor je. Wie je ook bent.

Ons geloof delen we met veel christenen over de hele wereld. Toch zijn we duidelijk herkenbaar als Leger des Heils. Aan onze naam en symbolen, maar vooral aan onze houding. Wij zijn een strijdbare en dynamische organisatie. Voor ons zijn daden belangrijker dan woorden. We strijden tegen alles wat het leven kapot maakt: armoede, onrecht, verslaving, eenzaamheid, uitsluiting en zinloosheid. En we strijden voor een leven zoals God het heeft bedoeld, door het goede nieuws van Jezus uit te dragen, in woord en daad. Hoe groot de nood ook is, wij geloven dat er altijd hoop is en iedereen ertoe doet.

Het Leger des Heils helpt ieder jaar duizenden mensen met professionele zorg en begeleiding. Met ons brede zorgaanbod kunnen we bijna iedereen helpen. Daarnaast zoekt het Leger des Heils met u mee naar zingeving en antwoord op levensvragen. Waarom leef ik? Bestaat God? Vragen waar iedereen mee worstelt. Het Leger des Heils heeft op bijna 50 plaatsen in Nederland Kerken waar elke zondag een dienst wordt gehouden. Ook zamelt het Leger des Heils al meer dan honderd jaar gebruikte kleding en textiel in. Kleding die anders in de vuilnisbak beland. Zonde. Want die kleding kunnen we nog prima gebruiken voor hulpverlening of de verkoop. De opbrengsten van de kledingverkoop gaan naar de projecten van het Leger des Heils.