Financiele ondersteuning

Draagt u korps Leiden een warm hart toe? Dan kunt u ons ook financieel ondersteunen. Daarmee maakt u het mogelijk om ons werk te doen. U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening: NL42RABO 0154738840 t.n.v. Leger des Heils korps Leiden.