Collectant

Jaarlijkse collecte voor het werk van het Leger des Heils? Van 26 november tot 02 december. Komt er een collectant aan de deur met legitimatie en rode bus? Dit klopt, dank voor uw gift.