Visie en missie

Het Kerkgenootschap van het Leger des Heils is een evangelische beweging die onderdeel is van de universele christelijke kerk. Dat wil zeggen: we willen actief vorm geven aan het Evangelie, het goede nieuws van Jezus Christus, en weten ons daarbij verbonden met alle mensen die Hem willen navolgen. Wat we als kerkgenootschap geloven, is samengevat in onze geloofsbelijdenis, die voor een groot deel overeenkomt met die van andere (protestants-) christelijke kerken... Visie en missie

Samenkomsten

Samenkomsten zijn een belangrijk onderdeel van onze geloofsgemeenschap (korps). Helaas hebben we tot 19 januari nog geen samenkomsten in onze zaal. De samenkomsten zijn iedere zondag om 10:00 uur te volgen via onze Facebookpagina: https://www.facebook.com/LegerDesHeilsLeeuwarden/ Samenkomsten

Houd moed!

We kunnen helaas niet onze activiteiten doen zoals we gewend zijn. Toch willen we er juist voor u zijn, in deze tijd! Ons gebouw is dicht, maar onze telefoon is beschikbaar. En als het moet komen we graag eens langs. belt u gerust als u iets nodig heeft; een luisterend oor, een maaltijd, een hulpvraag, kleding. We zijn er! korps.leeuwarden@legerdesheils.nl 058-2885474 Zoek contact

Hulp nodig?

Servicecentrum dagopvang:
(058) 216 45 65

Algemeen maatschappelijk werk:
(050) 317 26 70

Jeugdzorg en reclassering:
(088) 090 12 70

Kapitein Jeroen Herben (Pastoraal):
(058) 288 54 74

Kledingwinkel

De tweedehands kledingwinkel van het Leger des Heils is in ons gebouw gevestigd. U kunt er terecht voor kwalitatief goede gebruikte kleding. De opbrengst komt ten goede aan dienstverlenende activiteiten zoals voedselpakketten en directe hulpverlening.

Op dit moment is de kledingwinkel tot 19 januari helaas gesloten. Kleding kunt u wel afgeven in de container naast ons gebouw. U kunt ook bellen om een afspraak te maken om kleding af te geven als er gesorteerd wordt.. U kunt hiervoor een afspraak maken. via telefoonnummer: 058-2667404
Openingstijden

Adresgegevens en contact

kerkelijk- en dienstencentrum Leger des Heils
Wollegaastdam 1 (wijk Bilgaard, naast de brandweerkazerne)
8918 GT Leeuwarden

Voorganger: kapitein Jeroen Herben
tel: (058) 288 54 74

e-mail: korps.leeuwarden@legerdesheils.nl
telefoonnummer kledingwinkel: 058-2667404