Visie en missie

Het Kerkgenootschap van het Leger des Heils is een evangelische beweging die onderdeel is van de universele christelijke kerk. Dat wil zeggen: we willen actief vorm geven aan het Evangelie, het goede nieuws van Jezus Christus, en weten ons daarbij verbonden met alle mensen die Hem willen navolgen. Wat we als kerkgenootschap geloven, is samengevat in onze geloofsbelijdenis, die voor een groot deel overeenkomt met die van andere (protestants-) christelijke kerken... Visie en missie

Samenkomsten

Samenkomsten zijn een belangrijk onderdeel van onze geloofsgemeenschap (korps). Helaas zijn we door de huidige maatregelen niet in de gelegenheid om iedere zondag in ons gebouw samen te komen. Wel hebben we indien het weer het toelaat onze samenkomsten in de openlucht. Houd Facebook in de gaten, of mail gerust voor meer info over tijd en locatie, als u onze samenkomsten wil bezoeken. Samenkomsten

Kledingwinkel

De tweedehands kledingwinkel van het Leger des Heils is in ons gebouw gevestigd. U kunt er terecht voor kwalitatief goede gebruikte kleding. De opbrengst komt ten goede aan dienstverlenende activiteiten zoals voedselpakketten en directe hulpverlening.

De kledingwinkel is weer geopend! Vanwege de maatregelen zijn we voorlopig alleen in de middag geopend, tussen 13:00-16:00 uur. We kunnen voorlopig maximaal 5 klanten verwelkomen. Wel kunt u nog kleding afgeven.

U kunt ook kleding komen brengen. Buiten de openingstijden van de winkel kunt u de kleding in de container naast het gebouw doen of in een van de vele containers in en om Leeuwarden.

Mocht u door omstandigheden niet in staat zijn de kleding te brengen dan kan deze bij u thuis opgehaald worden. U kunt hiervoor een afspraak maken. contact: 058-2667404

Maatschappelijke stage
Voor jongeren van het voortgezet onderwijs is het mogelijk je maatschappelijke stage te doen bij de kledingwinkel. Stuur een mailtje naar: korps.leeuwarden@legerdesheils.nl.
Openingstijden

Hulp nodig?

Servicecentrum dagopvang:
(058) 216 45 65

Algemeen maatschappelijk werk:
(050) 317 26 70

Jeugdzorg en reclassering:
(088) 090 12 70

Kapitein Jeroen Herben (Pastoraal):
(058) 288 54 74

Actueel

Voor informatie over activiteiten verwijzen wij u naar de agenda in het korpsnieuws.
Door op onderstaande linken te klikken kunt u ons ook op Instagram en Facebook volgen!


Instagram

Facebook

Adresgegevens en contact

kerkelijk centrum Leger des Heils
Wollegaastdam 1( Bilgaard, naast de brandweerkazerne)
8918 GT Leeuwarden

Voorganger: kapitein Jeroen Herben
tel: (058) 288 54 74

e-mail: korps.leeuwarden@legerdesheils.nl
telefoonnummer kledingwinkel: 058-2667404