Kerkdiensten

Elke zondag is er een eigentijdse kerkdienst voor jong tot oud. Voor de allerkleinsten is er tijdens de dienst kinderoppas en voor de kinderen in de basisschool leeftijd kindernevendienst. De diensten kenmerken zich door enthousiaste samenzang, muziek en een eigentijdse Bijbeloverdenking. Na elke dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten tijdens een kopje koffie. U bent van harte welkom! Aanvang 10.00 uur Kerkdiensten

Visie en missie

Het Kerkgenootschap van het Leger des Heils is een evangelische beweging die onderdeel is van de universele christelijke kerk. Dat wil zeggen: we willen actief vorm geven aan het Evangelie, het goede nieuws van Jezus Christus, en weten ons daarbij verbonden met alle mensen die Hem willen navolgen. Wat we als kerkgenootschap geloven, is samengevat in onze geloofsbelijdenis, die voor een groot deel overeenkomt met die van andere (protestants-)christelijke kerken... Visie en missie

Audio opnamen kerkdiensten

Wilt u een opname van een dienst beluisteren? Klikt u dan op de onderstaande balk "Opnamen". Opnamen

Korpsnieuws

Korpsnieuws editie april 2019 mei 2019 Klik hier voor het korpsnieuws

Kledingwinkel

De tweedehands kledingwinkel van het Leger des Heils is in ons gebouw gevestigd. U kunt er terecht voor kwalitatief goede gebruikte kleding. De opbrengst komt ten goede aan dienstverlenende activiteiten zoals voedselpakketten en directe hulpverlening.

Tijdens de openingstijden kunt u altijd binnenkopen voor een kopje koffie en een praatje. Onze vrijwilligers ontvangen u graag.

U kunt ook kleding komen brengen. Buiten de openingstijden van de winkel kunt u de kleding in de container naast het gebouw doen of in een van de vele containers in en om Leeuwarden.

Mocht u door omstandigheden niet in staat zijn de kleding te brengen dan kan deze bij u thuis opgehaald worden. U kunt hiervoor een afspraak maken. contact: 058-2667404

Maatschappelijke stage
Voor jongeren van het voortgezet onderwijs is het mogelijk je maatschappelijke stage te doen bij de kledingwinkel. Stuur een mailtje naar: korps.leeuwarden@legerdesheils.nl.
Openingstijden

Hulp nodig?

Servicecentrum dagopvang:
(058) 216 45 65

Algemeen maatschappelijk werk:
(050) 317 26 70

Jeugdzorg en reclassering:
(088) 090 12 70

Kapitein Jeroen Herben (Pastoraal):
(058) 288 54 74

Actueel

Voor informatie over activiteiten verwijzen wij u naar de agenda in het korpsnieuws.
Door op onderstaande linken te klikken kunt u ons ook op Instagram en Facebook volgen!


Instagram

Facebook

Adresgegevens en contact

kerkelijk centrum Leger des Heils
Wollegaastdam 1( Bilgaard, naast de brandweerkazerne)
8918 GT Leeuwarden

Voorganger: kapitein Jeroen Herben
tel: (058) 288 54 74

e-mail: korps.leeuwarden@legerdesheils.nl
telefoonnummer kledingwinkel: 058-2667404