Visie en missie

Het Kerkgenootschap van het Leger des Heils is een evangelische beweging die onderdeel is van de universele christelijke kerk. Dat wil zeggen: we willen actief vorm geven aan het Evangelie, het goede nieuws van Jezus Christus, en weten ons daarbij verbonden met alle mensen die Hem willen navolgen. Wat we als kerkgenootschap geloven, is samengevat in onze geloofsbelijdenis, die voor een groot deel overeenkomt met die van andere (protestants-) christelijke kerken... Visie en missie

Samenkomsten

Samenkomsten zijn een belangrijk onderdeel van onze geloofsgemeenschap (korps). Iedere zondag hebben we om 10:00 uur een samenkomst (kerkdienst) in ons gebouw, waar we samen God bedanken om wie hij is en voor wat hij doet; waar we samen bidden en ontdekken wat hij ons te zeggen heeft. Samenkomsten van het Leger des Heils zijn laagdrempelig en interactief; mensen hebben zelf de gelegenheid om te bidden en delen wat God in hun leven doet. Er is een kindernevendienst. Vanwege de coronamaatregelen is opgave noodzakelijk: dat kan via samenkomst@korpsleeuwarden.nl. Er is een maximum van 30 mensen, en op dit moment helaas geen oppas voor de allerkleinsten. Samenkomsten

Kledingwinkel

De tweedehands kledingwinkel van het Leger des Heils is in ons gebouw gevestigd. U kunt er terecht voor kwalitatief goede gebruikte kleding. De opbrengst komt ten goede aan dienstverlenende activiteiten zoals voedselpakketten en directe hulpverlening.

De kledingwinkel is weer geopend! Vanwege de maatregelen zijn we voorlopig alleen in de middag geopend, tussen 13:00-16:00 uur, op woensdag ook in de ochtend. We kunnen voorlopig maximaal 3 klanten per winkelruimte verwelkomen. U kunt gewoon nog uw kleding afgeven

U kunt ook kleding komen brengen. Buiten de openingstijden van de winkel kunt u de kleding in de container naast het gebouw doen of in een van de vele containers in en om Leeuwarden.

Mocht u door omstandigheden niet in staat zijn de kleding te brengen dan kan deze bij u thuis opgehaald worden. U kunt hiervoor een afspraak maken. contact: 058-2667404

Maatschappelijke stage
Voor jongeren van het voortgezet onderwijs is het mogelijk je maatschappelijke stage te doen bij de kledingwinkel. Stuur een mailtje naar: korps.leeuwarden@legerdesheils.nl.
Openingstijden

Hulp nodig?

Servicecentrum dagopvang:
(058) 216 45 65

Algemeen maatschappelijk werk:
(050) 317 26 70

Jeugdzorg en reclassering:
(088) 090 12 70

Kapitein Jeroen Herben (Pastoraal):
(058) 288 54 74

Actueel

Voor informatie over activiteiten verwijzen wij u naar de agenda in het korpsnieuws.
Door op onderstaande linken te klikken kunt u ons ook op Instagram en Facebook volgen!


Instagram

Facebook

Adresgegevens en contact

kerkelijk- en dienstencentrum Leger des Heils
Wollegaastdam 1 (wijk Bilgaard, naast de brandweerkazerne)
8918 GT Leeuwarden

Voorganger: kapitein Jeroen Herben
tel: (058) 288 54 74

e-mail: korps.leeuwarden@legerdesheils.nl
telefoonnummer kledingwinkel: 058-2667404