Verhuur multifunctioneel gebouw

Het gebouw van het Leger des Heils in kennemerland biedt veel mogelijkheden voor verhuur, daarom kunnen ook anderen tegen redelijke vergoeding daar gebruik van maken.

Misschien ten overvloede willen we melden dat het een rook- en alcoholvrij gebouw is en we het slechts verhuren indien de activiteiten welke er ontplooid worden vallen binnen onze normen en gedragsregels.

Verhuur

Naam invullen
Adres invullen
Uw postcode en woonplaatset invullen
Telefooonnummer
Emailadres invullen
Uw kunt uw vraag stellen