Meedoen

Vrijwilligerswerk

“Hoe kan ik jullie helpen iets te betekenen voor een ander?”

Dat kan op veel manieren. Als medewerker in één van onze tweedehands kledingwinkels, als kok, als begeleider bij één van onze inloopochtenden of maaltijden, of als maatje in één van onze schuldhulpprojecten. En dat zijn nog maar een paar voorbeelden. Er is altijd werk te doen bij het Leger des Heils en we kunnen daarbij altijd gemotiveerde vrijwilligers gebruiken. Iets voor jou? Bel of mail met één van onze korpsen.

Eenzaamheid

Eenzaamheid is een groeiend probleem in ons land. Maar liefst één op de drie volwassenen in Nederland voelt zich wel eens eenzaam. Meer dan 1 miljoen is zelfs ‘sterk eenzaam’.

34% van de Nederlanders vindt zijn kring van kennissen te beperkt. 23% ervaart een leegte om zich heen, 26% mist gezelligheid. 71% van de Nederlandse bevolking ziet eenzaamheid in Nederland als redelijk tot groot probleem. De komende jaren zal het aantal eenzamen in ons land waarschijnlijk alleen maar toenemen. Er zijn steeds meer alleenwonenden, werklozen en 80-plussers. En er wordt bezuinigd op zorg, welzijn en sociale voorzieningen. Het Leger des Heils zet zich in voor eenzame mensen. Met opvang, zorg en hulpverlening op allerlei terreinen. Ook vanuit onze korpsen (kerkelijke gemeenten) waarin we proberen mensen zoveel mogelijk te betrekken bij onze activiteiten en activiteiten organiseren die kunnen bijdragen aan de bestrijding van eenzaamheid. Wij geloven dat iedereen ertoe doet, dat iedereen erbij hoort omdat iedereen van waarde is. Het Leger des Heils is lid van Coalitie Erbij, de nationale coalitie tegen eenzaamheid. Samen met elf andere organisaties maken we sinds 2008 een vuist tegen de groeiende eenzaamheid in ons land.

Schulden

Uitzichtloze schulden. Steeds meer mensen krijgen er mee te maken. In de afgelopen jaren verloren veel mensen hun baan waardoor ze hun financiële verplichtingen niet meer kunnen nakomen en al snel in de problemen raken met soms grote gevolgen. Het groeiend aantal echtscheidingen zorgt ook jaarlijks voor een groeiend aantal mensen met schulden. Dat is niet het enige. Er is ook een groep mensen die hulp nodig heeft bij het op orde houden van het huishoudboekje omdat er anders telkens weer nieuwe schulden ontstaan. Niet iedereen kan zijn prioriteiten op de juiste manier stellen. Zeker niet in een wereld waarin het, tot voor kort, wel erg gemakkelijk was om schulden te maken. Het Leger des Heils trekt zich het lot aan van mensen die schulden hebben en die daardoor in de problemen dreigen te komen of misschien al zijn gekomen. In drie korpsen helpt het Leger des Heils mensen die schulden hebben. Dat doen we door middel van maatjes. Vrijwilligers die samen met iemand die zich bij ons heeft gemeld, de schulden inventariseren en een eventuele aanvraag voor een schuldsanering begeleiden. Zo lopen wij een stukje op met mensen in de donkere tunnel waarin ze zich bevinden op weg naar het licht aan het einde van die tunnel. Naar een perspectief op een schuldenvrij leven. Wil je meer informatie of zoek je hulp? Klik dan hier.

Bidden

Bidden helpt. Alleen of samen. Voor de wereld, voor je omgeving, voor de ander of voor jezelf. Wij geloven dat God naar ons luistert. Daarom bidden wij alleen, samen met iemand, in kleinere groepen, in onze samenkomsten en in landelijk verband. Ons Landelijk Gebeds Netwerk bestaat uit mensen die in het hele land bidden voor een bepaald onderwerp of voor iemand (of een groep mensen). Meebidden of meer informatie over het Landelijk Gebeds Netwerk? Klik hier.

Op zoek naar een kerk?

Kom dan eens kijken bij het Leger des Heils. Wij zeggen niet dat wij de wijsheid in pacht hebben, maar wij zijn, net als andere kerken, een gemeenschap die leeft vanuit, en rondom, Gods Woord.

Iedereen is welkom bij ons. De sfeer in onze samenkomsten is gezellig en open, en er is veel muziek en zang. Verder houden wij ervan om onze handen uit de mouwen te steken en veel dingen samen te doen. Als je op zoekt bent naar een kerk, kom dan gerust eens kijken in één van de vijftig samenkomsten op zondagmorgen en laat je verrassen. Je bent van harte welkom.