Internationale ontwikkeling & samenwerking

Wereldwijd zijn er achtergestelde groepen zonder helper. Mensen die door verschillende omstandigheden of beperkingen niet de kans krijgen om zichtzelf te ontwikkelen tot de persoon die ze willen en, of kunnen zijn.

De afdeling Internationale Ontwikkeling & Samenwerking (IOS) van het Leger des Heils Nederland zet zich zonder discriminatie in samen met haar partners, donateurs, en ambassadeurs voor deze kwetsbare groepen.

Het Leger des Heils wereldwijd

Het Leger des Heils is wereldwijd actief in 126 landen. IOS richt zich voornamelijk op 13 zgn. focuslanden, evenals enkele noodhulp gebieden. In deze landen is het Leger des Heils al gevestigd en wordt geleid door lokale medewerkers. De activiteiten die hier uitgevoerd worden gaan voor IOS verder dan alleen het financieren van de projecten.

Zelfredzaamheid

IOS faciliteert, versterkt en ondersteunt de lokale Leger des Heils partners bij de projecten, gebaseerd op de door hen aangegeven behoeftes. Vooral kennis, capaciteitsopbouw en toegankelijkheid tot lokale middelen spelen een grote rol in het proces naar de ontwikkeling en de zelfredzaamheid van de achtergestelde groepen.

Ver weg is toch dichtbij

Het werk van het Leger des Heils in Nederland en vestigingen in andere landen verschilt weinig van elkaar. De behoeftes van de mens liggen niet ver uiteen. Weliswaar hebben we wereldwijd te maken met de uitdaging van culturele verschillen, maar willen we niet allemaal liefde, respect en een eerlijke kans om jezelf te kunnen ontwikkelen? Wij vinden van wel en hebben een missie.

Missie

De missie van IOS is om de Leger des Heils korpsen in ontwikkelingslanden en de gemeenschappen waarin zij dienen toe te rusten, te versterken en te ondersteunen zodat er gezamenlijk op een duurzame manier een bijdrage geleverd kan worden aan een waardig bestaan.

Family Tracing Services (FTS)

Onderdeel van IOS is Family Tracing Services (FTS). In opdracht van familieleden wordt gezocht naar vermiste personen. Hierbij wordt het uitgebreide Leger des Heils (internationale) netwerk ingezet.

Medewerkers

IOS heeft in totaal 14 medewerkers, waaronder 6 vrijwilligers. Ook worden wij versterkt door onze groep IOS-ambassadeurs binnen de korpsen. 

Wil jij IOS-ambassadeur zijn van je korps?