Wie we zijn

Hulp verlenen en mensen vertellen van Gods liefde. Dat is het doel van het Leger des Heils. Iedereen heeft recht op een eerlijke kans. Het Leger des Heils wil mensen die kans geven. Daarom komen we op voor mensen die geen helper hebben. Als je onze hulp nodig hebt, zijn wij er voor je. Wie je ook bent. Over ons

Media

Wilt u de nieuwsbrief/korpskrant digitaal ontvangen. Vul dan het aanmeldformulier in,.De korpsskrant verschijnt 4 a 5 maal per jaar. De nieuwsbrief verschijnt als er iets te melden valt. Aanmelding

Wat we doen

Hulp verlenen en mensen vertellen van Gods liefde. Dat is het doel van het Leger des Heils. Dat doen we met duizenden werknemers en vrijwilligers. Bekijk wat we doen

container

image
GEEF UW KLEDING EEN TWEEDE KANS!

Wat doet u met kleding die u niet meer draagt?
Laat u het hangen in de kast die toch al te vol is?
Gooit u het weg met het afval?
Geeft u het weg?

Kleding gaarne inleveren in afgesloten vuilniszakken!!


Winkel open op dinsdag en donderdag van 13.30-15.30 uur
Meer informatie

Vakantie

Door de vakantie liggen de aktiviteiten stil.
In de week van 3 september beginnen ze weer.

Taartenwedstrijd op 22 september
meer info