Over korps Kampen

In 1865 sloegen William en Catherine Booth een nieuwe weg in. In Engeland combineerden zij geestelijk en maatschappelijk werk. Vastomlijnde plannen waren er niet en het doel om binnen een jaar 100 leden te hebben werd bij lange na niet bereikt. Maar ‘koppig’ geloof en via de weg van doorzetting en vastberadenheid werd hun ‘Christian Mission’ in 1878 omgedoopt tot ‘The Salvation Army’. Het militaire karakter van het Leger des Heils was niet direct het idee van Booth, maar van één van zijn medewerkers Cadman. Hij drong in 1879 aan op het dragen van een uniform. Want zei hij; ‘Ik wil kleren dragen, die iedereen vertellen dat het mij gaat om de strijd tot het uiterste en de verlossing van de wereld’. Hoewel de zaken in Engeland nog nauwelijks op orde waren, was het Leger binnen 5 jaar al op drie continenten vertegenwoordigd. Schoch, Govaars en Tyler; een aristocraat, een onderwijzer en een zeeman stonden aan de wieg van het Leger des Heils in Nederland. Dat was in 1887 in Amsterdam.

Twee jaar later en ruim 100 km verderop werd er door de pioniers, majoor Hodder en Staf-kapitein Schoch op zaterdag 9 februari de eerste samenkomst in Kampen gehouden. Ondanks het winterse weer en de intree van 10 cent was er enorme toeloop van mensen. Kapitein Palstra was de eerste bevelvoerende officier in Kampen. De eerste heilssoldaten van korps Kampen waren de veehouders Fikse en Schilder.

De komst van het Leger in Kampen bracht heel wat beroering teweeg. De gevestigde kerken maakten bezwaar tegen de leer van het leger en kroegbazen zagen hun klanten weglopen.  In mei 1889 braken er ernstige ongeregeldheden uit. Leden van het leger werden bedreigd en eigendommen vernield. Als gevolg hiervan vaardigde de toenmalige burgemeester een samenscholingsverbod uit. Dit gold dagelijks vanaf 18.00 uur voor drie of meer personen en tevens moesten de kroegen tussen 21.00 – 06.00 uur dicht.

In 1894 werd het muziekkorps opgericht, maar stopte na een aantal jaren vanwege meningsverschillen over drankgebruik. In 1930 werd opnieuw een muziekkorps in het leven geroepen. In 1932 vormde zich een zangbrigade. Door de jaren heen is er ook een goed contact opgebouwd met kerken en gemeenten in en om Kampen. Met name met Luctor uit Oldebroek en korps Elburg is er sprake van een goede verstandhouding.

Door de jaren heen zijn er hoogte- en dieptepunten geweest. De tegenstander van het Leger (en de christelijke gemeente als geheel), de duivel, heeft niet stilgezeten. Maar dwars door alles heen is de verkondiging van de boodschap van hoop en redding overeind gebleven. De Kampenaren hebben Gods Woord altijd voor ogen gehouden; ‘Vreest niet, Ik heb de wereld overwonnen’.