Maaltijd

Onze maaltijdprojecten worden goed bezocht. Je eet dus nooit alleen. De maaltijden worden door ervaren vrijwilligers samengesteld en gekookt. Je bent er van harte welkom!

Woensdag 21 oktober 2015 startte het Leger des Heils in Kampen met het voorzien in warme maaltijden. Burgemeester Bort Koelewijn heeft het project geopend door het eerste bord op te scheppen.

'Samenleven doe je dus niet alleen', is het landelijke thema van het Leger des Heils. Aalt Fikse, korpsofficier in Kampen; “We sluiten ons aan bij de gedachte dat wij mensen door onze Schepper aan elkaar gegeven zijn. We weten dat er heel wat mensen dagelijks alleen aan tafel zitten, terwijl samen eten juist zo gezellig kan zijn. Met dit maaltijdenproject willen we mensen met elkaar in contact brengen."

De mogelijkheid om samen te eten is elke woensdagmiddag om 17.30 uur. Er wordt vooraf gebeden en nadien een stukje gelezen uit een Bijbels dagboekje, of samen gezongen of er wordt een mooi gedicht voorgedragen. Iedereen mag aanschuiven en inschrijving vooraf is niet nodig. Dit om de drempel laag te houden. Er werken 12 vrijwilligers mee aan deze activiteit. Korpsleden, Amanda en Arend Poepe coördineren het geheel. Iedereen is welkom en de toegang is vrij. Plaats: Bovennieuwstraat 33-35 in Kampen.